Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Odborná správa dokumentů u původců. Uchovávání a vyřazování dokumentů v praxi v souvislosti se zákonem o archivnictví a spisové službě a vyhláškou o podrobnostech výkonu spisové služby
Kód akreditace: AK/PV-357/2015
Variabilní symbol: 220101522
Termín: 15.10.2020
Místo: ul. Novotného lávka 5, Praha - Přednáškový sál ČSVTS  
Cena: 2.200 Kč
Lektor:
Mgr. Marie Tarantová - Státní oblastní archiv Praha

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

● Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

novela zákona účinná od 24.4.2019 v souvislosti s přijetím zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů)

 

● Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů

novela vyhlášky účinná od 1.7.2019 v souvislosti se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce; menší změna vyhlášky týkající se výstupních formátů pro účetní záznamy v elektronické podobě je účinná již od 1.4.2019 (vyhláška č. 85/2019 Sb., kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě)

 

● Příjem, evidence, oběh, vyřizování, odesílání a ukládání digitálních i analogových dokumentů

 

● Datové zprávy

 

● Tvorba spisových řádů a spisových a skartačních plánů

 

● Vyřazování dokumentů u veřejnoprávních a soukromoprávních původců

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
  • Program je akreditovaný také u MŠMT v rámci DVPP
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.