Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Ochrana zvířat proti týrání a související předpisy - 2019
Kód akreditace: AK/PV-388/2015
Variabilní symbol: 219022601
Termín: 26.02.2019
Místo: ul. Husova 200/16, Brno - Přednáškový sál hotelu International  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
MVDr. Jiří Dousek, Ph.D. - po dobu více než 20 let pracoval na Státní veterinární správě a jako místopředseda Ústřední komise pro ochranu zvířat, podílel se na přípravě předpisů k této problematice a jejich realizaci v praxi

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

• Pohoda zvířat – animal welfare

 

• Rychlé zdroje příslušných informací (webové adresy atd.)

 

• Vysvětlení pojmů předpisů na úseku ochrany zvířat proti týrání a vybrané pojmy a ustanovení nového občanského zákoníku, vybrané části veterinárních předpisů

 

• Základní podmínky ochrany zvířat proti týrání a péče o pohodu

• Podmínky pro konání svodů a veřejných vystoupení se zvířaty,

 

• Podmínky trhů a domácích porážek.

 

• Vybrané podmínky pro chov a péči o

- hospodářská zvířata, (upozornění na minimální standardy),

- zvířata v zájmových chovech včetně druhů vyžadujících zvláštní péči;

- volně žijící zvířata v péči člověka (záchranné stanice, zoo apod.),

- zvířata využívaná pro pokusné a jiné vědecké účely.

 

• Zásady regulace populace toulavých a opuštěných zvířat-

- povinnosti při registrací psů a útulků pro zájmová zvířata,

- únik zvířat zajištění zvířat (např. povinnost vedení psa na vodítku)

- únik zvířat, ve vztahu k předpisům o myslivosti, o silničním provozu atd.

- delikty a zvláštní opatření (odebrání zvířete, propadnutí zvířete, podmínky pro zákaz a pozastavení činnosti)

- podmínky při registrace a činnost útulků pro zvířata,

- asanace kadáverů zájmových zvířat

 

• Orgány ochrany zvířat – (činnost obcí, ORP, dozorové orgány státní veterinární správy)

 

• Právo vstupu do obydlí, zvláštní opatření a součinnost Policie ČR

 

• Vybrané příklady z praxe

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.