Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Ochrana zemědělského půdního fondu
Kód akreditace: AK/PV-392/2015
Variabilní symbol: 218030887
Termín: 08.03.2018
Místo: ul. Špitálské náměstí 3517, Ústí nad Labem - Přednáškový sál hotelu Clarion  
Cena: 1.700,-
Lektor:
Ing. Petr Krejzek, Ph.D. - problematikou se zabývá od roku 2006 z pozice odborného referenta KrÚ JMK, OŽP

Časový rozvrh:

9:00 - 9:30 prezence
9:30 - 14:30 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Kurz je zaměřen na prohloubení znalostí v oblasti výkonu státní správy v přenesené působnosti dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ZPF).

 

Anotace ke kurzu „Ochrana ZPF“

Současný stav ZPF v ČR v kontextu s novelou zákona o ochraně ZPF účinnou od 28.06.2016. Součásti ZPF, rozhodování v pochybnostech, zásady ochrany zemědělské půdy, používání sedimentů na zemědělské půdě, evidence odnětí a odvodů, zásady ochrany ZPF, problematika odnětí zemědělské půdy ze  ZPF, odvody za odnětí zemědělské půdy ze ZPF, kompetenční ustanovení. Poznatky z výkonu kontrolní činnosti prováděné u orgánů ochrany ZPF obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Poznatky z přezkumných řízení a odvolacích řízení. Přestupky, správní delikty na úseku ochrany ZPF. Přechodná ustanovení zákona o ochraně ZPF.

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.