Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy - aktuálně
Kód akreditace: AK/PV-309/2015
Variabilní symbol: 223050901
Termín: 09.05.2023
Místo: ul. Husova 200/16, Brno - Přednáškový sál hotelu International  
Cena: 2.590 Kč
Lektor:
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. - vysokoškolský učitel, autor učebnic a publikací z oblasti správního práva a veřejné správy, dlouholetý lektor akreditovaného vzdělávání úředníků

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + občerstvení

Program:

Cílem vzdělávacího programu je přiblížit posluchačům základy, a příslušnou právní úpravu ochrany osobních údajů, jak působí zejména ve specifických podmínkách a při výkonu veřejné správy. Hlavní důraz bude položen na principy právní úpravy, nakládání s osobními údaji, povinnosti a odpovědnost správce, resp. zpracovatele osobních údajů, včetně úlohy pověřence pro ochranu osobních údajů, a dále oprávnění subjektů údajů (fyzických osob). Objasněna bude úloha a pravomoci dozorového orgánu, včetně sankční pravomoci.

 

Výklad je doplněn příklady z aplikační praxe, včetně odkazů na relevantní judikaturu a metodiku Úřadu pro ochranu osobních údajů, evropských orgánů, a také Ministerstva vnitra. Posluchač bude moci získat potřebné znalosti pro odpovídající praktické uplatnění ve své úřední činnosti.

 

 • Ústavní  a evropské základy ochrany soukromí a ochrany osobních údajů
 • Vztah k principu transparentnosti a informační povinnosti dle z.č.106/1999 Sb., v platném znění, v podmínkách veřejné správy a správních orgánů jako tzv. povinných subjektů
 • Soukromoprávní a veřejnoprávní režimy ochrany osobních údajů
 • Právní úprava ochrany osobních údajů  (GDPR, zákon o zpracování osobních údajů) a specifika jejích dopadů do oblasti veřejné správy, a vztah k dalším zákonům.
 • Působnost právní úpravy (věcná, územní, osobní)
 • Základní pojmy právní úpravy:
  • osobní údaj, citlivý údaj, subjekt údajů, zpracování osobních údajů, správce, zpracovatel, pseudonymizace, a další.
 • Povinnosti správce a zpracovatele při zpracování osobních údajů
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů
 • Práva subjektů údajů
 • Tradiční a nové povinnosti při zpracování osobních údajů v oblasti veřejní správy, zejména:
  • účelovost, minimalizace
  • informační povinnost
  • zabezpečení osobních údajů
  • vedení záznamů o činnostech při zpracování
  • posuzování vlivu na ochranu osobních údajů
  • ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu a subjektu údajů
 • Kontrolní a sankční pravomoc dozorového orgánu, uplatňování odpovědnosti
 • Ochrana osobních údajů v činnosti obcí a krajů - vnitřní režim ochrany osobních údajů
 • Metodika, judikatura, aktuální problémy  (např. poskytování údajů o úřednících a funkcionářích, sledování zaměstnanců, „kamerování“, zpravodaje, údaje z jednání zastupitelstva a rady, a další).

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu
 • Doporučujeme pořídit platné ÚZ Zpracování osobních údajů
 • Program je akreditovaný také u MŠMT v rámci DVPP
Akreditace: MVČR