Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy
Kód akreditace: AK/PV-309/2015
Variabilní symbol: 218112703
Termín: 27.11.2018
Místo: ul. Zkrácená 2703/84, Ostrava - Přednáškový sál hotelu Clarion  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
JUDr. Eva Kuzmová - právník, v letech 2004-2018 působila na Krajském úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu

Časový rozvrh:

9:00 - 9:30 prezence
9:30 - 14:30 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

1)      GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - právní úprava, zásady zpracování OÚ, působnost - věcná, místní, časová, pojmy - osobní údaj, zvláštní kategorie OÚ, správce, zpracovatel, zpracování OÚ

2)      zákon o zpracování osobních údajů

3)      právní důvody pro zpracování OÚ

4)      vymezení povinností správce a zpracovatele OÚ - princip odpovědnosti - záznamy o činnostech zpracování, princip založený na riziku - posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, povinnost ohlášení bezpečnostního incidentu, povinnost přijetí vhodných opatření správce, informační povinnost, povinnost umožnit subjektu údajů přístup k OÚ, sankce při porušení GDPR

5)      pověřenec pro ochranu OÚ

6)      vymezení práv subjektu údajů - právo být informován o zpracování, právo na přístup k OÚ, právo na opravu OÚ, právo na výmaz OÚ, právo na přenositelnost OÚ, právo vznést námitku proti zpracování, právo nebýt předmětem profilování

7)      ochrana soukromí a osobních údajů při poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

8)      dotazy, diskuse

 

  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
  • Program je akreditovaný také u MŠMT v rámci DVPP
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.