Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy
Kód akreditace: AK/PV-309/2015
Variabilní symbol: 224112611
Termín: 26.11.2024
Místo: ul. Husova 200/16, Brno - Přednáškový sál hotelu International  
Cena: 2.590 Kč
Lektor:
JUDr. Eva Kuzmová - právník, v letech 2004-2018 působila na Krajském úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + občerstvení

Program:
 • Ústavní, mezinárodní a evropské základy ochrany soukromí a ochrany osobních údajů
 • Vztah k principu transparentnosti a informační povinnosti dle z. č. 106/1999 Sb., v platném znění 
 • Soukromoprávní a veřejnoprávní režimy ochrany osobních údajů

 

 • Právní úprava oblasti ochrany osobních údajů a zpracování osobních údajů v podmínkách ČR
 • Úloha, principy, rozsah a podmínky zpracování osobních údajů dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“)
 • Specifika působení GDPR ve veřejné správě
 • Návaznost aktuální úpravy na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

 

 • Povinnosti správce a zpracovatele při zpracování osobních údajů
 • Zásady zpracování a právní důvody zpracování osobních údajů,
 • Pravidla a povinnosti při zpracování osobních údajů, včetně nových přístupů a povinností
 • Postavení, úloha a povinnosti pověřence pro ochranu osobních údajů

 

 • Práva subjektů údajů vůči správci a zpracovateli, a další práva
 • Kontrolní a sankční pravomoc dozorového orgánu (ÚOOÚ), a Evropského sboru
 • Uplatňování odpovědnosti

 

 • Ochrana osobních údajů v činnosti obcí a krajů, vnitřní režim (systém) ochrany osobních údajů
 • Metodika, judikatura, aktuální problémy v praxi.
 • dotazy, diskuse

 

 • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR