Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Ochrana osobních údajů (zejména podle obecného nařízení EU – GDPR, a souvisejících předpisů)
Kód akreditace: AK/PV-309/2015
Variabilní symbol: 218032702
Termín: 27.03.2018
Místo: ul. Novotného lávka 5, Praha - Přednáškový sál ČSVTS  
Cena: 2.200,-
Lektor:
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. - vysokoškolský učitel, autor učebnic a publikací z oblasti správního práva a veřejné správy, dlouholetý lektor akreditovaného vzdělávání úředníků

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Cílem vzdělávacího programu je přiblížit posluchačům základy, a příslušnou právní úpravu ochrany osobních údajů, a to jak obecnou, tak v podmínkách a při výkonu veřejné správy. Hlavní důraz bude položen na principy právní úpravy (zejména GDPR) nakládání s osobnímu údaji, povinnosti a odpovědnost správce, resp. zpracovatele osobních údajů, včetně úlohy pověřence pro ochranu osobních údajů, a dále oprávnění subjektů údajů (fyzických osob). Objasněna bude úloha a pravomoci dozorového orgánu, včetně sankční pravomoci.

Výklad je doplněn příklady z aplikační praxe, včetně odkazů na relevantní judikaturu a metodiku Úřadu pro ochranu osobních údajů, evropských orgánů, a také Ministerstva vnitra. Posluchač bude moci získat potřebné znalosti pro odpovídající praktické uplatnění ve své úřední činnosti.

 • Ústavní  a evropské základy ochrany soukromí a ochrany osobních údajů
 • Vztah k principu transparentnosti a informační povinnosti dle z.č.106/1999 Sb., v platném znění 
 • Soukromoprávní a veřejnoprávní režimy ochrany osobních údajů
 • Právní úprava ochrany osobních údajů  (z.č.101/2000 Sb., GDPR, (návrh) zákona o zpracování osobních údajů)
 • Působnost právní úpravy (věcná, územní, osobní)
 • Základní pojmy právní úpravy, tradiční i nové:
  • co patří pod pojem „osobní údaj“, „citlivý údaj“, „subjekt údajů“
  • kdy jde o „zpracování osobních údajů“
  • kdo je „správcem“ a „zpracovatelem“ osobních údajů
  • právo být zapomenut
  • Právo na přenositelnost údajů, a d.

 

 • Povinnosti správce a zpracovatele při zpracování osobních údajů
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

 • Práva subjektů údajů
 • Tradiční a nové povinnosti při zpracování osobních údajů, zejména:
  • účelovost, minimalizace
  • informační povinnost
  • zabezpečení osobních údajů
  •         vedení záznamů o činnostech při zpracování
  •         posuzování vlivu na ochranu osobních údajů
  •         ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu a subjektu údajů
 • Kontrolní a sankční pravomoc dozorového orgánu, uplatňování odpovědnosti
 • Ochrana osobních údajů v činnosti obcí a krajů, vnitřní režim ochrany osobních údajů
 • Metodika, judikatura, aktuální problémy  (např. platy a odměny, sledování zaměstnanců, „kamerování“, zpravodaje, údaje z jednání zastupitelstva a rady, a další).

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.