Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů
Kód akreditace: AK/PV-667/2021
Variabilní symbol: 822121301
Termín: 13.12.2022
Místo: Webinář -  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
JUDr. Olga Svobodová, Ph.D. - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta. V minulosti působila v Kanceláři veřejného ochránce práv dr. Otakara Motejla (ombudsmana) a také jako právnička, odbor životního prostředí Krajského úřadu JMK.

Časový rozvrh:

9:00 - 14:00 vlastní program

Program:

Ochrana dřevin před poškozováním a ničením, povinnost péče o dřeviny

 • Definice „nedovolených zásahů do dřevin“ ve vyhlášce č. 189/2013 Sb., nejčastější poškozující zásahy v praxi (ořezy, zásahy do kořenového systému atd.)
 • Povinnost vlastníků pečovat o dřeviny, právní následky jejího neplnění (podle zákona o ochraně přírody a krajiny, občanskoprávní a trestněprávní)

 

Povolování kácení dřevin

 • správní řízení o povolení kácení, náležitosti rozhodnutí o povolení
 • závazné stanovisko orgánu ochrany přírody ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru, na jehož základě povoluje kácení stavební úřad
 • výjimky z povolovacího režimu, oznamovací režim
 • kompetence orgánů ochrany přírody a nejčastější chyby aplikační praxe

 

Dřeviny z pohledu dalších právních předpisů (vodní zákon, energetický zákon, zákon o drahách, zákon o pozemních komunikacích atd., občanský zákoník)

 • kácení na předchozí oznámení usnadňující plnění povinností správců vodních toků, železnice, zařízení podle energetického zákona  
 • dřeviny z pohledu soukromého práva: sousedské právo (stínění, podrosty a převisy, stromy v těsné blízkosti společné hranice pozemků), předcházení hrozícím škodám a odpovědnost za škodu

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 

 • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
 • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.

 

Akreditace: MVČR