Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Obec a vodní hospodářství (webinář)
Kód akreditace: AK/PV-298/2021
Variabilní symbol: 8241105
Termín: 05.11.2024
Místo: Webinář -  
Cena: 2.200 Kč
Lektor:
Ing. Jana Zmeškalová - vedoucí odboru životního prostředí

Časový rozvrh:

9:00 - 14:00 vlastní program

Program:

Cíl:

1. Znalost zákona č.254/2001 sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů

2. Aplikace znalostí výše jmenovaného zákona v praxi

3. Právní stav vodních děl ve vlastnictví obcí

4. Kvalitní a odborný výkon přenesené působnosti obcí v oblasti vod

5. Kvalifikovaná služba veřejnosti

 

Program:

Seznámení se zákonem 254/2001Sb. 

Seznámení se zákonem 274/2001 Sb

Vodní díla (právní stav) 

Práva a povinnosti vlastníků vodních děl

Obec vlastníkem studny

Obec vlastníkem vodovodu

Obec vlastníkem kanalizace

Obec vlastníkem čistírny odpadních vod.

Obec vlastníkem vodní nádrže

Jiné vztahy obcí k vodním dílům

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu

 

  • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
  • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.
Akreditace: MVČR