Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Obec a odpadové hospodářství (webinář)
Kód akreditace: AK/PV-296/2021
Variabilní symbol: 823090501
Termín: 05.09.2023
Místo: Webinář -  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
Ing. Jana Zmeškalová - vedoucí odboru životního prostředí

Časový rozvrh:

9:00 - 14:00 vlastní program

Program:

Cíl:

Cílem aktualizačního a prohlubujícího vzdělávacího programu je seznámení úředníků s právní úpravou zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, se zaměřením na výklad jednotlivých pojmů, povinnosti původců a provozovatelů zařízení, povinnosti obce v přenesené a samostatné působnosti včetně řešení různých situací z praxe.

 

Program:

  • Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech

 Základní pojmy

 - vysvětlení základních pojmů z oblasti odpadového hospodářství - pojem odpad, ostatní  pojmy

 

Zařazování odpadů

- zařazení odpadů podle druhů, podle kategorie

 

  • Hierarchie způsobů nakládání s odpady

Povinnosti při nakládání s odpady

- předcházení vzniku odpadů

- komunitní kompostování

- obecné povinnosti

- povinnosti původců odpadu

 

  • Povinnosti obce v samostatné působnosti

-  povinnosti obce v samostatné působnosti při nakládání s komunálním odpadem

-  poplatky za komunální odpad

- obecně závazná vyhláška obce

 

Zařízení k využívání, odstraňování sběru nebo výkupu odpadů

- souhlas k provozování zařízení, provozní řád

- povinnosti při sběru a výkupu

- povinnosti při využívání odpadů

- povinnosti při skládkování odpadů

 

  • Evidence odpadů a ohlašování zařízení

Plán odpadového hospodářství

- POH Kraje

Výkon veřejné zprávy

- Ministerstva, Orgány veřejného zdraví, Inspekce, Celní orgány, Policie, Kraje, Obce

- kontrola v oblasti nakládání s odpady

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 

  • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
  • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.
Akreditace: MVČR