Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Obce a povolování kácení mimolesních dřevin (webinář)
Kód akreditace: AK/PV-294/2021
Variabilní symbol: 824100801
Termín: 08.10.2024
Místo: Webinář -  
Cena: 2.200 Kč
Lektor:
Ing. Jana Zmeškalová - vedoucí odboru životního prostředí

Časový rozvrh:

9:00 - 14:00 vlastní program

Program:

Cíl:

1. Znalost zákona č.114/1992 sb., o ochraně přírody, ve znění pozdějších předpisů

– část týkající se obecné ochrany

2. Aplikace znalostí výše jmenovaného zákona v praxi

3. Propojení realizace ustanovení zákona č.114/1992 Sb. s ustanoveními zákona č.500/2004 Sb., správní řád

4. Kvalitní a odborný výkon přenesené působnosti obcí v oblasti ochrany přírody a krajiny

5. Kvalifikovaná služba veřejnosti

 

Program:

 • Pravomoci obecních úřadů

( výklad k obecným ustanovením zákona o ochraně přírody a pravomocím obce jako orgánu ochrany přírody)

 • Žádost o povolení kácení mimolesních dřevin

( výklad k vyhlášce, obsah žádostí)

 • Praktický postup při hodnocení žádosti

(způsob vyhodnocování žádostí, problémy a nedostatky)

 • Správní řízení a rozhodnutí

(postupy, příklady z praxe)

 • Závazné stanovisko

(postupy, příklady z praxe)

 • Zpoplatnění správního řízení k žádosti

( výklad příslušných ustanovení  zákona o správních poplatcích)

 • Omezení kompetencí obecních úřadů

( vysvětlení typových případů, kdy k povolení kácení není kompetentní obce, výklad pojmů ze zákona o ochraně přírody a dalších)

 • Termíny kácení dřevin

( aplikace biologických poznatků v práci veřejné správy)

 • Náhradní výsadba

( aplikace zásad správného přístupu k ochraně přírody a krajiny)

 • Přestupky, správní delikty a pokuty

(výklad ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona o přestupcích v aplikaci na nepovolené kácení  a nekvalitní ořez dřevin)

 • Přílohy – vzory jednotlivých správních úkonů

( aplikace správního řádu na ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny)

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu

 

 • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
 • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.
Akreditace: MVČR