Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Občanské průkazy a cestovní doklady v právní úpravě a v praxi úřadů, změny a dopady nové právní úpravy od 1.7.2018 - PŘELOŽENO Z 9. 3. 2018
Kód akreditace: AK/PV-329/2015
Variabilní symbol: 218040566
Termín: 05.04.2018
Místo: ul. 17. listopadu 8, Jihlava - Přednáškový sál hotelu Villa EDEN  
Cena: 1.700,-
Lektor:
Mgr. Eva Doležalová - právník s mnoha praktickými zkušenostmi z výkonu státní správy v oblasti vnitřních věcí

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Teoretické i praktické informace pro činnost úřadů v souvislosti s aplikací zákonné úpravy občanských průkazů a cestovních dokladů, informace k novele zákonů o OP a CD, praktická činnost úřadů obcí s rozšířenou působností na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů.

Cíl a zaměření semináře:
Seminář je zaměřen na praktickou činnost úřadů, problémy v aplikaci stávající a navrhované právní úpravy na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, má přispět k rozšíření teoretických  i praktických dovedností úředníků správních činností při jejich každodenní činnosti.

Obsah:
– základní pojmy zákona o občanských průkazech:

  • druhy občanských průkazů a jejich platnost, zapisované údaje, agendový informační systém občanských průkazů včetně vazby na základní registry, manuální evidence občanských průkazů, poskytování údajů z informačního systému občanských průkazů, příslušnost a kompetence úřadů na úseku občanských průkazů, potvrzení o OP, povinnosti držitelů občanských průkazů a dalších osob, porušování povinností držitelů OP a přestupky na úseku OP, rozhodování na úseku OP

– prováděcí právní předpisy a interní směrnice na úseku občanských průkazů, jejich dodržování a postupy, metodická doporučení a jejich realizace v praktické činnosti úředníků
– novely zákona o občanských průkazech a jejich dopady
– správní poplatky na úseku občanských průkazů, režim výběru, osvobození
– činnost dalších orgánů na úseku občanských průkazů, spolupráce s nimi

– základní pojmy zákona o cestovních dokladech:

  • druhy cestovních dokladů, platnost cestovních dokladů, zapisované údaje, agendový informační systém cestovních dokladů včetně vazby na základní registry, manuální evidence cestovních dokladů, poskytování údajů z informačního systému cestovních dokladů, příslušnost a kompetence úřadů na úseku cestovních dokladů, povinnosti držitelů cestovních dokladů a dalších osob, porušování povinností držitelů CD a přestupky na úseku CD, rozhodování na úseku CD

– prováděcí právní předpisy a interní směrnice na úseku cestovních dokladů, jejich dodržování a postupy, metodická doporučení a jejich realizace v praktické činnosti úředníků
– novela zákona o cestovních dokladech a její praktické dopady
– zastupitelské úřady a spolupráce s nimi na úseku cestovních dokladů
– správní poplatky na úseku cestovních dokladů

Na úseku občanských průkazů i cestovních dokladů bude v rámci semináře možnost konzultace metodických doporučení a postupů, posouzení jejich praktického dopadu do činnosti úředníků, zmíněny budou zásady ochrany osobních údajů a aplikace těchto zásad do praktické činnosti, vítány budou konkrétní dotazy a řešení příkladů z praxe úředníků obcí s rozšířenou působností.

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.