Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Občanské průkazy a cestovní doklady v právní úpravě a v praxi úřadů
Kód akreditace: AK/PV-329/2015
Variabilní symbol: 219021205
Termín: 12.02.2019
Místo: ul. Guldenerova 17, Plzeň - Přednáškový sál E-centrum  
Cena: 1.700 Kč Akce 1+1 (Každá druhá osoba zdarma)
Lektor:
Mgr. Eva Doležalová - právník s mnoha praktickými zkušenostmi z výkonu státní správy v oblasti vnitřních věcí

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Program:

Problematika občanských a cestovních dokladů teoretickým i praktickým pohledem určená zejména pro činnost úřadů obcí s rozšířenou působností.

Cíl a zaměření semináře:

Seminář je zaměřen na činnost úřadů, praktické problémy při aplikaci stávající právní úpravy na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, má přispět k rozšíření dovedností úředníků úřadů obcí s rozšířenou působností při jejich každodenní činnosti. Seminář může být přínosem i pro úředníky, jejichž činnost souvisí s občanskými průkazy a cestovními doklady, např. pro pracovníky evidence obyvatel.

Obsah:

- pojmy zákona o občanských průkazech: občanské průkazy - druhy a platnost, údaje zapisované do OP, potvrzení o OP, agendový informační systém občanských průkazů, vazby na základní registry, manuální evidence občanských průkazů, poskytování údajů

- z informačního systému občanských průkazů, příslušnost a kompetence úřadů na úseku občanských průkazů a jejich vzájemné vazby, povinnosti držitelů občanských průkazů a povinnosti dalších osob, přestupky a rozhodování na úseku OP

- pojmy zákona o cestovních dokladech - druhy a platnost cestovních dokladů, údaje zapisované do CD, agendový informační systém cestovních dokladů včetně vazby na základní registry, manuální evidence cestovních dokladů, poskytování údajů z informačního systému cestovních dokladů, příslušnost a kompetence úřadů na úseku cestovních dokladů, povinnosti držitelů cestovních dokladů a povinnosti dalších osob, přestupky a rozhodování na úseku CD

- poslední novely zákonů o občanských průkazech a cestovních dokladech a jejich dopady – shrnutí změn a právní úpravy

- nová znění prováděcích právních předpisů a směrnice na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, jejich dodržování a postupy, metodická doporučení a jejich realizace

- v praktické činnosti úředníků

- správní poplatky na úseku dokladů, režim výběru, osvobození

- metodická doporučení a jejich realizace v praktické činnosti

V průběhu semináře je možnost konzultace konkrétních postupů nebo případů a konzultace praktických dopadů metodických doporučení do činnosti úřadu. Budou zmíněny základní zásady ochrany osobních údajů a aplikace těchto zásad do praktické činnosti v návaznosti na GDPR, vítány budou konkrétní dotazy úředníků.

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu

 

  • Akce 1+1 účastník zdarma platí od 4. 2. 2019 pro nově přihlášené účastníky.
  • Na přihlášky podané před tímto datem se sleva nevztahuje.

Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.