Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Občanské průkazy a cestovní doklady tady a teď – v právní úpravě a v praxi úřadů
Kód akreditace: AK/PV-329/2015
Variabilní symbol: 221040103
Termín: 01.04.2021
Místo: ul. Zkrácená 2703/84, Ostrava - Přednáškový sál hotelu Clarion  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
Mgr. Eva Doležalová - právník s mnoha praktickými zkušenostmi z výkonu státní správy v oblasti vnitřních věcí

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Program:
Současným aktuálním pohledem přednesený výklad zákonů o občanských průkazech a o cestovních dokladech včetně souvisejících právních předpisů a metodik zaměřený na konkrétní zájem skupiny doplníme o praktický pohled na výkon práce úřadů obcí s rozšířenou působností. Aktuality, další otázky a problémy, které pracovníky na úseku dokladů trápí a aktuálně zajímají. Seminář je zaměřen na činnost úřadů obcí s rozšířenou působností, může být vhodným informačním zdrojem i pro pracovníky souvisejících agend, např. evidence obyvatel, matrik nebo informačních kanceláří úřadů.

Cíl a zaměření semináře:
Doplnění informací, rozšíření vzdělání a hlavně možnost praktické konzultace pro úředníky vykonávající činnost na úseku dokladů nebo na úsecích s doklady souvisejících.

Trápí vás pracovní dotaz nebo nějaká zkušenost z praxe? Pokusme se na ně společně nalézt odpověď a řešení – v souladu se zákonem a metodikami, proveditelná v praxi. Seminář chce přispět k rozšíření dovedností úředníků úřadů obcí s rozšířenou působností na úseku dokladů, pomoci jim v každodenní práci. Vzdělávací akce může být vhodným rozšířením informací i pro úředníky, jejichž činnost s doklady souvisí.

Hledáte možnost výměny zkušeností na úseku dokladů a rozšíření přehledu v této problematice? Potom je seminář určen právě Vám – prostor pro dotazy, výměnu zkušeností a příklady dobré praxe.

Obsah:

 • Pojmy zákonů o občanských průkazech a cestovních dokladech: druhy a platnosti dokladů, zapisované údaje, agendové informační systémy dokladů a jejich vazby na další informační systémy, manuální evidence dokladů, poskytování údajů z informačních systémů, příslušnosti a kompetence orgánů na úseku dokladů, rozhodování na úseku dokladů
 • Aktuality na úseku dokladů a připravované změny na úseku občanských průkazů –  základní informace k očekávaným změnám, biometrické údaje v občanských průkazech od roku 2021.
 • Nebojte se C227!! Informace a zkušenosti v praktickém postupu úřadů při přechodu na nové informační systéme občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel – C227.
 • Co umožňuje elektronický občanský průkaz? Co mám klientům říci? Teoretický základ a informace k elektronickým funkcím občanských průkazů, návod a praktické ukázky využití včetně návaznosti na datovou schránku. Nemáte sami aktivované elektronické funkce OP? Uvidíte identifikační certifikát v reálném životě.
 • Samostatný blok informací k přestupkům na úseku dokladů (povinnosti držitelů dokladů, povinnosti dalších osob, porušování povinností, přestupky podle zákona o OP a zákona o CD a řešení přestupků na úseku dokladů v praxi úřadů)
 • Praktické postupy na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů podle dotazů účastníků a složení skupiny
 • Správní poplatky na úseku dokladů – sazby, režim výběru, osvobození
 • Poslední významné novely zákonů o občanských průkazech a cestovních dokladech a jejich dopady – shrnutí změn i celkové shrnutí platné právní úpravy
 • Aktuální znění základních i prováděcích právních předpisů, směrnice na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, doporučené metodické postupy a jejich realizace v praktické činnosti úředníků.
 • V průběhu semináře předpokládáme a vítáme výměnu zkušeností jednotlivých účastníků, dotazy a nabízíme konzultaci praktických dopadů metodických doporučení do činnosti úřadů.

 

 •         Diskuze
 •         Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.