Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Občanské průkazy a cestovní doklady po významné novele v praxi úřadů. Jak využít elektronickou občanku.
Kód akreditace: AK/PV-329/2015
Variabilní symbol: 219101718
Termín: 17.10.2019
Místo: ul. Riegrovo nám. 1494, Hradec Králové - Přednáškový sál hotelu Černigov  
Cena: 1.700 Kč
Lektor:
Ing. Ján Janovíček - Dlouholetý odborný lektor akreditovaných vzdělávacích programů na úseku EO, OP, CD a dlouholetý praktik a odborník v problematice voleb, kontaktních míst CzechPOINT a v problematice územní identifikace adres a nemovitostí - RÚIAN.

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Správní činnosti při vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů po významné novele v praxi úřadů. Rekapitulace změn zákonů o OP a CD, které zavedly plošné vydávání OP s kontaktním čipem - eOP a vydávání OP a pasů v nových  zkrácených lhůtách. Využití nového eOP občanem při elektronické komunikaci s orgány veřejné moci.

 

Program semináře:

Tento seminář má za cíl prohloubit a rozšířit znalosti zejména zaměstnanců agend OP a CD na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností v problematice správních činností na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů po významné novele zákona o OP a CD, která mimo jiné zavedla vydávání OP s kontaktním čipem a vydávání dokladů totožnosti v nových zkrácených lhůtách. Nově bude vysvětleno použití nové e-Občanky jako elektronického identifikačního prostředku při komunikaci občana s orgány veřejné moci (OVM).

Pozornost bude také věnována vybraným praktickým činnostem, změnám aplikačního programu CDBP a aktuálním problémům při jejich vydávání z praxe. Samozřejmostí bude prostor na dotazy a individuální konzultace.

 

Legislativa

 • přehled platné legislativy související s agendou občanských průkazů a cestovních dokladů.

Agenda občanských průkazů

 • novela zákona o občanských průkazech zákonem č. 195/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony v souvislosti se zahájením plošného vydávání OP s kontaktním čipem a v nových zkrácených lhůtách a jejich realizace v praxi,
 • související úprava prováděcí vyhlášky č. 400/2011 Sb., ze dne 6. prosince 2011, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech - část občanské průkazy,
 • nová Směrnice MV zákonu o EO, OP a CD ve znění pozdějších předpisů - část občanské průkazy.
 • nový občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním čipem – eObčanka

          * vysvětlení některých pojmů (elektronická identifikace, autentizace, notifikace, eIDAS, NIA…)

          * popis a možnosti využití eOP

          * kódy pro ochranu eOP

          * zprovoznění aplikací eObčanka na PC

          * jak využívat identifikační funkci eOP

          * portál občana, přihlašování pomocí eOP

          * vytváření elektronických podpisů pomocí eOP

 • vybrané praktické postupy na úseku občanských průkazů, které souvisí s:

          - platností a údaji, které se do nich zapisují,

          - podmínkami, příslušností a postupem vydávání občanských průkazů včetně OP bez strojově čitelných údajů,

          - převzetím občanského průkazu,

          - vydáváním potvrzení o OP a jeho platnosti,

          - rozhodováním o skončení platnosti OP,

          - povinnostmi občanů a jiných subjektů k občanskému průkazu,

          - evidencí OP, agendovým informačním systémem evidence OP (AISEOP), s manuální evidencí a zapisováním údajů do  AISEOP a ROB,

          - poskytováním údajů z evidence OP.

Cestovní doklady

 • novela zákona o cestovních dokladech zákonem č. 195/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony v souvislosti se zahájením vydávání CD v nových zkrácených lhůtách a jejich realizace v praxi,
 • související úprava prováděcí vyhlášky č. 400/2011 Sb., ze dne 6. prosince 2011, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech - část cestovní doklady,
 • úprava směrnice MV č. 5 zákonu o EO, OP a CD ve znění pozdějších předpisů - část cestovní doklady,
 • vybrané praktické postupy na úseku cestovních dokladů, které souvisí s:

          - používáním cestovních dokladů a s jejich platností,

          - podmínkami a lhůtami vydání cestovního pasu,

          - příslušností k jeho vydání a s prokazováním údajů v žádosti,

          - převzetím cestovního pasu,

          - odepřením vydání a odnětím cestovního pasu,

          - evidencí cestovních dokladů, s agendovým informačním systémem evidence CD (AISECD), s manuální evidencí a se zapisováním údajů do AISECD a ROB,

          - poskytováním údajů z evidence CD oprávněným subjektům,

          - povinnostmi občanů a jiných subjektů k cestovním dokladům,

          - se správními poplatky při vydávání CD.

Výměna zkušeností, diskuze, zodpovězení dotazů, individuální konzultace.

 • otázky a odpovědi k problematice OP a CD,
 • individuální dotazy.

 

 • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.