Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Občanské průkazy a cestovní doklady po významné novele v praxi úřadů. Jak využít elektronickou občanku.
Kód akreditace: AK/PV-329/2015
Variabilní symbol: 219052816
Termín: 28.05.2019
Místo: ul. Pražská třída 14, České Budějovice - Přednáškový sál hotelu Clarion  
Cena: 2.000 Kč Akce 1+1 (Každá druhá osoba zdarma)
Lektor:
Ing. Ján Janovíček - Dlouholetý odborný lektor akreditovaných vzdělávacích programů na úseku EO, OP, CD a dlouholetý praktik a odborník v problematice voleb, kontaktních míst CzechPOINT a v problematice územní identifikace adres a nemovitostí - RÚIAN.

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Správní činnosti při vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů po významné novele v praxi úřadů. Informace o změnách zákonů o OP a CD, které zavedly plošné vydávání OP s kontaktním čipem a vydávání OP a pasů v nových  zkrácených lhůtách. Využití e-Občanky občanem při elektronické komunikaci s orgány veřejné moci.

Program semináře:
Tento seminář má za cíl prohloubit a rozšířit znalosti zejména zaměstnanců agend OP a CD na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností v problematice správních činností na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů po významné novele zákona o OP a CD, která mimo jiné zavedla vydávání OP s kontaktním čipem a vydávání dokladů totožnosti v nových zkrácených lhůtách. Nově bude vysvětleno použití nové e-Občanky jako elektronického identifikačního prostředku při komunikaci občana s orgány veřejné moci(OVM).
Pozornost bude také věnována vybraným praktickým činnostem, změnám aplikačního programu CDBP a aktuálním problémům při jejich vydávání z praxe. Samozřejmostí bude prostor na dotazy a individuální konzultace.

 

Legislativa

 • přehled platné legislativy související s agendou občanských průkazů a cestovních dokladů.

Agenda občanských průkazů

 • novela zákona o občanských průkazech zákonem č. 195/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony v souvislosti se zahájením plošného vydávání OP s kontaktním čipem a v nových zkrácených lhůtách a jejich realizace v praxi,
 • související úprava prováděcí vyhlášky č. 400/2011 Sb., ze dne 6. prosince 2011, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech - část občanské průkazy,
 • úprava směrnice MV č. 5 zákonu o EO, OP a CD ve znění pozdějších předpisů - část občanské průkazy,
 • Elektronický občanský průkaz - e-Občanka
  • e-Občanka jako identifikační prostředek k elektronické komunikaci s OVM,
  • aktivace čipu, kódy pro ochranu e-Občanky,
  • instalace a zprovoznění aplikací e-Občanka identifikace, čtečky a správce karty,
  • použití e-Občanky pro přihlášení k dostupným online službám OVM,
 • vybrané praktické postupy na úseku občanských průkazů, které souvisí s:
  • platností a údaji, které se do nich zapisují,
  • podmínkami, příslušností a postupem vydávání občanských průkazů včetně OP bez strojově čitelných údajů,
  • převzetím občanského průkazu,
  • vydáváním potvrzení o OP a jeho platnosti,
  • rozhodováním o skončení platnosti OP,
  • povinnostmi občanů a jiných subjektů k občanskému průkazu,
  • evidencí OP, agendovým informačním systémem evidence OP (AISEOP), s manuální evidencí a zapisováním údajů do AISEOP a ROB,
  • poskytováním údajů z evidence OP.

Cestovní doklady

 • novela zákona o cestovních dokladech zákonem č. 195/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony v souvislosti se zahájením vydávání CD v nových zkrácených lhůtách a jejich realizace v praxi,
 • související úprava prováděcí vyhlášky č. 400/2011 Sb., ze dne 6. prosince 2011, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech - část cestovní doklady,
 • úprava směrnice MV č. 5 zákonu o EO, OP a CD ve znění pozdějších předpisů - část cestovní doklady,
 • vybrané praktické postupy na úseku cestovních dokladů, které souvisí s:
  • používáním cestovních dokladů a s jejich platností,
  • podmínkami a lhůtami vydání cestovního pasu,
  • příslušností k jeho vydání a s prokazováním údajů v žádosti,
  • převzetím cestovního pasu,
  • odepřením vydání a odnětím cestovního pasu,
  • evidencí cestovních dokladů, s agendovým informačním systémem evidence CD (AISECD), s manuální evidencí a se zapisováním údajů do AISECD a ROB,
  • poskytováním údajů z evidence CD oprávněným subjektům,
  • povinnostmi občanů a jiných subjektů k cestovním dokladům,
  • se správními poplatky při vydávání CD.

Výměna zkušeností, diskuze, zodpovězení dotazů, individuální konzultace.

 • otázky a odpovědi k problematice OP a CD,
 • individuální dotazy.

 

 • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu

 

 • Akce 1+1 účastník zdarma platí od 20. 5. 2019 pro nově přihlášené účastníky.
 • Na přihlášky podané před tímto datem se sleva nevztahuje.
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.