Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Novinky na úseku ochrany přírody a krajiny (webinář)
Kód akreditace: AK/PV-1011/2022
Variabilní symbol: 8240927
Termín: 27.09.2024
Místo: Webinář -  
Cena: 2.200 Kč
Lektor:
JUDr. Olga Svobodová, Ph.D. - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta. V minulosti působila v Kanceláři veřejného ochránce práv dr. Otakara Motejla (ombudsmana) a také jako právnička, odbor životního prostředí Krajského úřadu JMK.

Časový rozvrh:

8:00 - 13:00 vlastní program

Program:

Vývoj právní úpravy a praxe ve vztahu k územní ochraně a ke dřevinám

 • Územní systém ekologické stability – Odpovídá systém ÚSES potřebám 21. století? Jak a kudy dál?
 • Ochrana přírody a krajiny a úskalí rekodifikace stavebního práva.
 • Dřeviny – nový pohled na dříve nedovolené zásahy ve prospěch ochrany přírody nejen ve zvláště chráněných územích.
 • Dřeviny a občanské právo (kam sázet, jak pečovat apod.).
 • Oceňování dřevin a možnosti náhradních výsadeb. Jak je to s odvody za neuskutečněnou náhradní výsadbu?
 • Aktuální metodiky ke kácení u dráhy a jejich promítnutí do praxe.
 • Nový managementový nástroj – vypalování porostů již povoleno!
 • Finanční nástroje – základní přehled o aktuálních dotačních titulech; systém náhrad za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření a úvahy k jeho zefektivnění.

 

Vývoj právní úpravy a praxe ve vztahu ke druhové ochraně

 • Invazní nepůvodní druhy – nová agenda orgánů ochrany přírody: právní rámec EU, implementace do vnitrostátního práva ČR a její nedostatky, stěžejní úloha MŽP a AOPK ČR při zavádění nových pravidel a postupů do praxe orgánů ochrany přírody.
 • Kdo, co a jak má aktuálně provádět v boji s invazními nepůvodními druhy?
 • Druhová ochrana: nový přístup směřující k ochraně biotopů, práce na aktualizaci seznamů zvláště chráněných druhů – jak pokračují?
 • Nové záchranné programy a programy péče z dílny AOPK ČR.
 • Finanční nástroj: systém náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy a jeho proměny. Může ochraně přírody pomoci efektivnější komunikace s veřejností?
 • Energie z obnovitelných zdrojů - právní rámec

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 

 • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
 • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.
Akreditace: MVČR