Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Novela stavebního zákona v otázkách a odpovědích - PŘELOŽENO Z 5. 4. 2018
Kód akreditace: AK/PV-413/2015
Variabilní symbol: 218041715
Termín: 17.04.2018
Místo: ul. Guldenerova 17, Plzeň - Přednáškový sál E-centrum  
Cena: 1.700,-
Lektor:
Mgr. Marcela Válková - Krajský úřad Libereckého kraje

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Cílem semináře je seznámit účastníky nejen s koncepčními změnami v souvislosti s přijatou novelou stavebního zákona a to jak na v rámci rozhodování o umístění a povolení stavebních záměrů ale také odpovědět na časté otázky její aplikace v praxi.  Pokud jde o změny,  které novela stavebního zákona přináší, pak ty se zejména týkají vymezení nových pojmů, změn ve výkonu veřejné správy (změna příslušnosti stavebních úřadů a to jak obecných stavebních úřadů, tak rovněž speciálních stavebních úřadů), vedení společného řízení, integrace procesu posuzování vlivů na ŽP do územního řízení nebo do společného řízení, nové koncepce uvádění staveb do užívání.

 

Obsahem semináře bude nejenom výklad jednotlivých ustanovení novely SZ na úseku územního rozhodování a povolování staveb a vybraných částí změn souvisejících zákonů ale zejména výklad některých aplikačních problematických ustanovení v praxi. Součástí semináře bude i blok dotazů na odpovědi posluchačů semináře.

 

Územní řízení

 • Záměry nevyžadující územní rozhodnutí ani stavební povolení (problematika umisťování plotů, bazénů a jeho souvisejících zařízení, prodejních stánků, výměny vedení technické infrastruktury)
 • Druhy územních rozhodnutí
 • Územní řízení  (podmínky, proces vedení řízení, účastníci řízení)
 • Územní řízení s posuzováním vlivů na ŽP (podmínky, proces vedení společného územního řízení s posouzením EIA, účastníci společného řízení)
 • Společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na ŽP (podmínky, proces vedeného společného řízení, účastníci spol. řízení,
 • Společné územní a stavební řízení (podmínky, proces vedení společného řízení, účastníci řízení, společné územní a stavební řízení vedené speciálními a jinými SÚ a společné územní a stavební řízení k povolení souboru staveb vedené obecnými SÚ, speciálními SÚ)
 • Územní souhlas
 • Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
 • Zjednodušené územní řízení
 • VPS nahrazující územní rozhodnutí
 • Úřad územního plánování v postavení dotčeného orgánu při posuzování souladu stavebního záměru s územním plánem

 

Povolování staveb

 • Souhlas s ohlášením
 • Stavební povolení
 • VPS nahrazující stavební povolení
 • Oznámení stavebního záměru s certifikátem AI
 • Změna stavby před dokončením
 • Užívání stavby
 • Změna v účelu užívání
 • Povolování a nařízení odstranění stavby (dodatečné povolení, opakované povolení atd.)
 • Diskuse k zákoně nastaveným změnám

 

Závěrem semináře bude též informace k z. č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, projekty společného zájmu.

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.