Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Nový stavební zákon (webinář)
Kód akreditace: AK/PV-897/2021
Variabilní symbol: 8241213
Termín: 13.12.2024
Místo: Webinář -  
Cena: 2.200 Kč
Lektor:
JUDr. Eva Kuzmová - právník, v letech 2004-2018 působila na Krajském úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu

Časový rozvrh:

8:00 - 13:00 vlastní program

Program:

Cílem vzdělávacího programu je seznámení účastníků semináře s požadavky nového stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů a změnového zákona, který byl schválen v souvislosti s přijetím nového stavebního zákona. Bude podán přehled nového stavebního zákona, zejména problematika státní stavební správy, stavebního práva hmotného a stavebního řádu. Seminář vysvětlí změny oproti stávající právní úpravě.

Úvodní ustanovení

 • Dotčené orgány, pojmy (záměr, stavba, změna a údržba dokončené stavby, zařízení, terénní úprava, staveniště aj.)


Organizace a výkon veřejné správy

 • Státní stavební správa, působnost ve věcech stavebního řádu


Stavební právo hmotné

 • Obecná ustanovení
 • Požadavky na vymezování pozemků
 • Požadavky na umísťování staveb
 • Technické požadavky na stavby
 • Činnosti ve výstavbě


Stavební řád

 • Obecná a společná ustanovení
 • Úkony před zahájením řízení (předběžná informace, vyjádření, koordinované vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů, vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury)
 • Řízení o povolení záměru (obecná ustanovení o řízení, záměr EIA, povolení stavby nebo zařízení a zrychlené řízení, nestavební záměr, rámcové povolení, změna záměru před dokončením, řízení o odvolání)
 • Řízení o výjimce z požadavků na výstavbu
 • Řízení o užívání (kolaudační řízení, předčasné užívání a zkušební provoz, rekolaudace)
 • Odstraňování staveb a terénních úprav
 • Mimořádné postupy
 • Informační systémy veřejné správy
 • Kontrola a opatření k nápravě
 • Přestupky
 • Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

 

Shrnutí, diskuse, dotazy a výměna zkušeností.

 

 • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 

 • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
 • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.
Akreditace: MVČR