Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Nízkorychlostní kontrolní vážení - správní řízení a praktické postupy
Kód akreditace: příprava akreditace
Variabilní symbol: 8240926
Termín: 26.09.2024
Místo: Webinář -  
Cena: 2.200 Kč
Lektor:
Ing. Leonard Doskočil - odborný pracovník odboru dopravy ORP vykonávající praktickou činnost v uvedené oblasti dopravního úřadu a správní orgán řešící přestupky kontrolního vážení již od roku 2008, příprava pro odbornou způsobilost dopravců

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek

Program:

Zvýšená intenzita a nároky na nákladní dopravu emitují větší počet přestupků v této oblasti a s tím souvisí větší nároky na odbornou kvalifikaci, znalosti, schopnosti a dovednosti úředníků územních samosprávných celků, kteří vykonávají činnost příslušného silničního správního úřadu ve smyslu ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.

Seznámíme Vás se základními informacemi k problematice subjektů provádějící kontrolní vážení, s nároky na místo, kde je prováděno kontrolní vážení, jaké jsou používané měřící zařízení a postupy orgánů provádějící kontrolní vážení.

V další části je zaměření na praktické postupy při hodnocení předložených podkladů, jaké se objevují konkrétní případy, jakým způsobem postupovat při hodnocení, jakým způsobem hodnotit jednotlivé konkrétní případy a jak postupovat podle jednotlivých §§ zákona o PK.

V neposlední řadě je zaměření na vydání jednotlivých druhů rozhodnutí, praktické postupy při řešení těchto přestupků, postup správního orgánu při odvolacím řízení a závěrečná administrace po provedení úhrady a při neuhrazení pokuty.

Cílem je pomoc úředníkům územních samosprávných celků a obcí, vykonávající činnost příslušného silničního správního úřadu využít poznatky v aplikační praxi.

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu 
  • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
  • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.
Akreditace: příprava akreditace