Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Nájemní vztahy po rekodifikaci
Kód akreditace: AK/PV-552/2015
Variabilní symbol: 221030402
Termín: 04.03.2021
Místo: ul. Novotného lávka 5, Praha - Přednáškový sál ČSVTS  
Cena: 2.200 Kč
Lektor:
JUDr. Ivana Tichá - předsedkyně senátu Obvodního soudu pro Prahu 1

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Školení podává ucelený přehled právní úpravy nájemních vztahů. Věnuje se problematice užití jednotlivých právních předpisů v závislosti na době vzniku nájmu a seznamuje účastníky s aktuální právní úpravou včetně použitelné judikatury. Školení akcentuje nájem bytu a domu.

 

Obsah školení:

Druhy nájmu

Prameny práva a jejich použitelnost v jednotlivých časových obdobích

Nájem bytu a domu

-          vznik (nájemní smlouva, společný nájem manželů, přechod nájmu)

-          práva a povinnosti smluvních stran

-          nájemné a jeho zvyšování

-          jistota

-          úhrada za služby

-          opravy a údržba

-          skončení nájmu

Podnikatelský pronájem věcí movitých

Nájem dopravního prostředku

Nájem prostor sloužících k podnikání

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.