Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Nájemní vztahy (webinář)
Kód akreditace: AK/PV-435/2022
Variabilní symbol: 8240917
Termín: 17.09.2024
Místo: Webinář -  
Cena: 2.200 Kč
Lektor:
JUDr. Ivana Tichá - předsedkyně senátu Obvodního soudu pro Prahu 1

Časový rozvrh:

9:00 - 14:00 vlastní program

Program:

Nájemní vztahy

 • Prameny práva
 • Jednotlivé typy nájmů a jejich úprava (mimo nájem bytu a prostor sloužících k podnikání)
  • obecný nájem
  • podnikatelský pronájem věcí movitých
  • nájem dopravního prostředku 
 • Vznik nájemního poměru k bytu
 • Povinnosti pronajímatele a nájemce bytu
 • Práva a povinnosti osob žijících ve společné domácnosti s nájemcem
 • Příslušenství, opravy a údržba, služby spojené s užíváním bytu
 • Nájemné, platby za služby, jistota u nájmu bytu
 • Jednostranné zvyšování nájemného z bytu
 • Důvody skončení nájmu bytu
 • Pronájem prostor sloužících k podnikání

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 

 • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
 • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.
Akreditace: MVČR