Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Mezinárodní právo v praxi matričních úřadů
Kód akreditace: AK/PV-498/2018
Variabilní symbol: 221112503
Termín: 25.11.2021
Místo: ul. Zkrácená 2703/84, Ostrava - Přednáškový sál hotelu Clarion  
Cena: 2.000 Kč Akce 1+1 (Každá druhá osoba zdarma)
Lektor:
Bc. Markéta Tintěrová - vedoucí odboru matrika

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Cílem vzdělávacího programu, který je určen zejména pro úředníky všech stupňů územních samosprávných celků, kteří vykonávají státní správu na úseku matrik a státního občanství  je    nejen prohloubení obecných znalostí z oblasti mezinárodního práva, ale zejména aplikace zákona 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů, aplikace práva komunitárního a aplikace dvoustranných  a vícestranných mezinárodních smluv a úmluv v matriční praxi.

 

Komunitární právo - začlenění práva Evropské unie v českém právním řádu

Dvoustranné a vícestranné mezinárodní smlouvy a úmluvy  - posuzování platnosti cizozemských veřejných listin, uznávání rozhodnutí o rozvodu manželství

Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů  -  vybraná ustanovení zákona ve vztahu k činnosti matričních úřadů (uzavírání manželství a rozvod manželství, určení a popření rodičovství, osvojení, registrované partnerství a obdobné poměry)

Aplikace v matriční praxi

Zvláštní matrika - obecné informace, podmínky a rozhodující skutečnosti pro zápis matričních událostí, specifika při zápisu jednotlivých matričních událostí

Otázky a odpovědi - rozbor praktických příkladů včetně konzultace aktuálních případů z praxe

Aktuální informace k dané problematice

 

  • Odpovědi na dotazy z praxe účastníků a společná diskuse
  • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 

  •     Akce 1+1 účastník zdarma platí od 15. 11. 2021 pro nově přihlášené účastníky.
  •     Na přihlášky podané před tímto datem se sleva nevztahuje.

Akreditace: MVČR