Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Mezinárodní právo v praxi matrik
Kód akreditace: AK/PV-382/2015
Variabilní symbol: 222110305
Termín: 03.11.2022
Místo: ul. Guldenerova 17, Plzeň - Přednáškový sál E-centrum  
Cena: 2.590 Kč
Lektor:
Mgr. Lucie Potocká - akreditovaná lektorka pro danou problematiku

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + občerstvení

Program:

Vymezení pojmu mezinárodního práva soukromého a aplikace vybraných ustanovení ve vztahu k matrikám

-     mezinárodní právo soukromé vs. veřejné

-     zařazení mezinárodního práva v hierarchii právních předpisů ČR

-     prameny mezinárodního práva soukromého – zákon č. 91/2012 Sb.

-     vymezení pojmu „mezinárodní prvek“

-     dopad ZMPS na činnost matrik – zákon č. 91/2012 Sb.,

  • Hlava V. – Rodinné právo
  • §  Díl 1 – Poměry mezi manžely – způsobilost osoby uzavřít manželství,

                 forma uzavření manželství, zrušení manželství rozvodem

  • §  Díl 2 – Poměry mezi rodiči a dětmi a některé jiné poměry – určení,  

                 zjištění nebo popření otcovství, osvojení

  • Hlava VI. – Registrované partnerství a obdobné poměry
  • Dvojí a neurčité státní občanství
  • Výhrada veřejného pořádku
  • Pravomoc ve věcech rodinných
  • Pravomoc ve věci prohlášení za mrtvého

 

Dvoustranné a vícestranné mezinárodní smlouvy a úmluvy

-     Uznávání cizozemských veřejných listin

-     Uznávání cizozemských soudních rozhodnutí

-     Určení a posouzení cizího prvku

 

ÚČASTNÍCI OBDRŽÍ AKTUALIZOVANÉ TABULKY

 

  • Zodpovězení dotazů, diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR