Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Mediace ve veřejné správě
Kód akreditace: -
Variabilní symbol: 218030801
Termín: 08.03.2018
Místo: ul. Husova 200/16, Brno - Přednáškový sál hotelu International  
Cena: 1.800,-
Lektor:
Mgr. Dora Lukášová - psycholožka a lektorka komunikačních dovedností

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

V průběhu semináře se účastníci seznámí s tím, co je to mediace (řešení konfliktu za pomoci třetí osoby), a na jakých principech funguje. Budou informování o jednotlivých fázích mediace.  Téma komunikace při řešení konfliktu. Jak argumentovat ve stresu? Seznámí se s jednotlivými technikami, kterými je možné tyto konflikty zvládnout, a v praktických cvičeních si formou hry tyto principy i techniky sami ověří. A je vůbec možné vyřešit všechny konflikty mezi dvěma lidmi? Konflikty, které jsou a nejsou vhodné k mediaci.

 

  • Cílem kurzu je poskytnout pracovníkům jednotlivých úřadů informace o základech mediace (řešení konfliktu za pomoci třetí osoby), a přehledu základních komunikačních principů a postupů při mediaci.
  • Fáze mediace. 
  • Komunikace při řešení konfliktu. Interpersonální styly řešení konfliktu.
  • Jak argumentovat ve stresu?  Tělo v zátěži.
  • Účastníci se seznámí s jednotlivými technikami, a v praktických cvičeních si tyto principy i techniky procvičí.
  • Kurz reflektuje možné cílové skupiny, se kterými se pracovníci úřadů setkávají – stěžovatelé (zaměřeno především na problematické komunikační typy a zvládání emocionálně vypjatých situací

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: neakreditovaný


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.