Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Matriční právo pro potřeby praxe orgánů sociálně-právní ochrany dětí
Kód akreditace: A2017/0132-SP/VP
Variabilní symbol: 219061308
Termín: 13.06.2019
Místo: ul. Riegrovo nám. 1494, Hradec Králové - Přednáškový sál hotelu Černigov  
Cena: 1.700 Kč
Lektor:
Bc. Markéta Tintěrová - vedoucí odboru matrika

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Cílem  semináře je  seznámit pracovníky všech stupňů orgánů sociálně-právní ochrany dětí s matriční agendou jako státní evidencí, objasnění možností spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí s matričními úřady a poskytnutí  základních informací o zákonné úpravě  matričního práva a zákonné úpravě užívání jména a příjmení fyzických osob v rozsahu agendy orgánů sociálně-právní ochrany dětí.

 

Obsah semináře:

 

Matriky jako  státní evidence

-          příslušnost matričních úřadů

-          podmínky zápisu matričních událostí

 

Podmínky zápisu matričních skutečností

-          určení rodičovství – souhlasným prohlášením rodičů

-          určení rodičovství – rozhodnutím soudu

-          rozhodnutí o osvojení dítěte

-          rozhodnutí o osvojení dítěte v zahraničí

 

Úprava jména a příjmení dětí

-          právní rámec užívání jména a příjmení

-          změna příjmení v důsledku určení otcovství

-          změna jména  a příjmení v důsledku osvojení

-          změna jména a příjmení rozhodnutím ve správním řízení

 

Matriční události občanů České republiky v cizině

-          zvláštní matrika

-          podmínky zápisu narození dítěte a vydání českého rodného listu

 

Vydávání matričních dokladů a doslovných výpisů z matričních knih

-          pro úřední potřebu

 

  • Odpovědi na dotazy z praxe účastníků a společná diskuse
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MPSV


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.