Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Matriční a rodinné právo
Kód akreditace: AK/PV-381/2015
Variabilní symbol: 221060101
Termín: 01.06.2021
Místo: ul. Husova 200/16, Brno - Přednáškový sál hotelu International  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
Zdeňka Stránská - zkušená lektorka úseku státního občanství matrik a správních činností

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Předmět 1:     Matriční právo

 • technický způsob vedení matrik
 • podklady pro zápis narození
 • manželství, úmrtí a partnerství
 • dodatečné záznamy a změny
 • sbírka listin
 • nahlížení do matrik a SL
 • postup při zasílání matričních dokladů do ciziny
 • výměna matrik s cizinou
 • potvrzení pro cizinu
 • správní poplatky
 • užívání a změny jména a příjmení
 • dotazy a odpovědi

 

Předmět 2:     Rodinné právo

 • podmínky vzniku a zániku manželství
 • uzavírání manželství – forma a příslušnost
 • uzavření manželství před orgánem veřejné moci nebo před orgánem církve
 • doklady potřebné k uzavření manželství, promíjení dokladů
 • uzavření manželství v ohrožení života, zmocněncem
 • neplatnost a neexistence manželství
 • zánik manželství
 • určení a popření rodičovství
 • osvojení zrušitelné a nezrušitelné
 • poručenství a opatrovnictví
 • dotazy a odpovědi

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR