Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Lesnictví, myslivost a rybářství přehledně (webinář)
Kód akreditace: AK/PV-821/2023
Variabilní symbol: 824101801
Termín: 18.10.2024
Místo: Webinář -  
Cena: 2.200 Kč
Lektor:
JUDr. Olga Svobodová, Ph.D. - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta. V minulosti působila v Kanceláři veřejného ochránce práv dr. Otakara Motejla (ombudsmana) a také jako právnička, odbor životního prostředí Krajského úřadu JMK.

Časový rozvrh:

8:00 - 13:00 vlastní program

Program:

Základy právní úpravy lesnictví

 • Předmět a účel zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona.
 • Vysvětlení základních zákonných pojmů, definice pojmu les (lesní porosty a PUPFL), funkce lesů, kategorizace lesů.
 • Obecné užívání lesa, výkon vlastnických práv v lesích. Co je v lese zakázáno a co je povoleno?
 • Hospodaření v lesích.
 • Státní správa lesů. Postavení a pravomoci lesní stráže. Odpovědnost na úseku státní správy lesů.
 • Shrnutí, srovnání dosavadní právní úpravy s potřebami praxe, výhled do budoucna.
 • Seznámí s vybranou judikaturou na úseku lesnictví.

 

Základy právní úpravy myslivosti a rybářství

 • Prameny mysliveckého práva, předmět a účel zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.
 • Co je to zvěř a co zvířata?
 • Honební pozemky, honitby, obory a bažantnice.
 • Ochrana myslivosti a zvěře. Chov a zušlechťování zvěře.
 • Pravidla lovu zvěře.
 • Pravidla mysliveckého hospodaření.
 • Státní správa myslivosti a myslivecká stráž. Odpovědnost na úseku myslivosti.
 • Prameny rybářského práva, předmět a účel zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství.
 • Výkon rybníkářství a výkon rybářského práva v revírech.
 • Pravidla lovu ryb a vodních živočichů, vlastnictví ryb.
 • Povinnosti rybníkáře a uživatele rybářského revíru.
 • Jak dál s nepůvodními druhy ryb?
 • Státní správa rybářství. Postavení a pravomoci rybářské stráže. Odpovědnost na úseku rybářství.
 • Seznámení s vybranou judikaturou na úseku myslivosti a rybářství.

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu

 

 • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
 • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.

 

Akreditace: MVČR