Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Kontrolní řád (webinář)
Kód akreditace: AK/PV-177/2021
Variabilní symbol: 824112201
Termín: 22.11.2024
Místo: Webinář -  
Cena: 2.200 Kč
Lektor:
JUDr. Eva Kuzmová - právník, v letech 2004-2018 působila na Krajském úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu

Časový rozvrh:

8:00 - 13:00 vlastní program

Program:

Cílem semináře je objasnění a vysvětlení základních pojmů, institutů a procesních postupů při provádění kontroly dle kontrolního řádu. Program poskytuje komplexní přehled této problematiky. Bude kladen důraz na vzájemné vazby mezi jednotlivými ustanoveními kontrolní řádu a rovněž na související ustanovení správního řádu, které mohou být při kontrolní činnosti využity.  Dojde i k řešení nejrůznějších aplikačních problémů z této oblasti.

Problematika bude také názorně demonstrována na praktických příkladech a doplněna aktuální soudní judikaturou.

 

 Dozor

 • Definice, prameny právní úpravy, vztah kontrolního řádu a správního řádu
 • Významné úseky právní úpravy

 

 Úvodní ustanovení kontrolního řádu

 • Působnost zákona
 • Pojem kontroly
 • Úkony předcházející kontrole

 

 Průběh kontroly

 • Pověření ke kontrole
 • Zahájení kontroly
 • Přizvané osoby
 • Vstup na pozemky, do staveb a jiných prostor
 • Práva a povinnosti kontrolujícího a kontrolovaného
 • Protokol o kontrole
 • Námitky
 • Vyřizování námitek
 • Přestupky
 • Ukončení kontroly
 • Kontrola výkonu státní správy

 

 Společná ustanovení kontrolního řádu

 • Povinnost mlčenlivosti
 • Oprava nesprávností a došetření věci
 • Zvláštní ustanovení o nahlížení do spisu
 • Náklady kontroly
 • Atrakce
 • Spolupráce kontrolních orgánů
 • Zveřejňování informací o kontrolách
 • Plánování kontrol
 • Vztah ke správnímu řádu

 

Související ustanovení správního řádu

 • Podání, podnět
 • Zastoupení na základě plné moci
 • Podjatost
 • Vedení řízení a úkony správního orgánu
 • Doručování
 • Nahlížení do spisu • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 

 • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
 • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.
Akreditace: MVČR