Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Komunikace úředníka – se zaměřením na Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…
Kód akreditace: AK/PV-320/2021
Variabilní symbol: 224111412
Termín: 14.11.2024
Místo: ul. Novotného lávka 5, Praha - Přednáškový sál ČSVTS  
Cena: 2.590 Kč
Lektor:
Ing. Vlasta Šormová - zkušená lektorka

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + občerstvení

Program:
 1. Komunikace a etiketa – úvod do problematiky
 2. Způsoby komunikace – ústní, písemná a elektronická komunikace
 3. Osobnostní předpoklady a nároky na pracovníka veřejné správy
 4. Duševní hygiena, obrana proti stresu
 5. Komunikace úředníka s klientem v problémových situacích v rámci přestupového/správního řízení
 6. Komunikace při vedení správního/přestupkového řízení
 7. Použití v praxi – jak by mělo probíhat správní/přestupkové řízení
 8. Norma pro úpravu písemností ČSN 01 6910 (2014) – aktuální znění
 9. Jednotný vizuální styl a formální úprava písemností
 10. Jak pracovat s normou ČSN 01 6910 a stylizace
 11. Hlavní zásady při psaní písemností a e-mailů
 12. Chyby při psaní písemností a e-mailů
 13. Komunikace a elektronický podpis
 14. Zakázané věty a efektivní komunikace
 15. Dotazy

 

 • Aktuality, diskuze, různé
 • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 

Citát na závěr

„Nezapomeňte na to, že nikdy nemáme druhou šanci udělat první dojem“. (Ladislav Špaček)

 

Akreditace: MVČR