Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Jak na základní registry
Kód akreditace: AK/PV-350/2015
Variabilní symbol: 219112603
Termín: 26.11.2019
Místo: ul. Zkrácená 2703/84, Ostrava - Přednáškový sál hotelu Clarion  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
Mgr. Ida Kárná, MPA - tajemnice úřadu, lektorka s dlouholetou praxí

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Vzdělávací program má za cíl seznámit úředníky komplexně s problematikou základních registrů. Podrobně bude vysvětlena stávající platná legislativa k základním registrům a spolu s ní budou objasněny všechny odborné termíny.  Účastníci budou seznámeni, jaké existují cesty přístupu k základním registrum a jak využívat data při jejich každodenní prací na úřadě. Nedílnou součástí je praktická ukázka přístupu k základním registrům. Na konci školení by tak tedy měl mít úředník základní povědomí o nástroji základních registrů, co jejich zavedení znamená pro jeho práci a jak je při jeho práci na úřadě využívat a také jak se k základním registrům připojit.

 

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech a jeho terminologie

-          terminologie – referenční údaj, agendový informační systém atd.

-          vybraná ustanovení zákona

-          správa základních registrů

-          registr obyvatel

-          registr osob

-          registr práv a povinností

-          registr územní a adresní identifikace

 

Přístup k základním registrům

-          popis základní architektury základních registrů

-          možnosti přístupů k základním registrům

-          pomocí agendového informačního systém

-          pomocí datové schránky

-          pomocí CzechPOINT@office

-          pomocí CzechPOINT@home

 

Dopady základních registrů do praxe

-          dopad základních registrů do praxe úředníka

-          pracovní náplň editora, uživatele, IT pracovníka

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.