Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Jak na základní registry
Kód akreditace: AK/PV-350/2015
Variabilní symbol: 219102905
Termín: 29.10.2019
Místo: ul. Guldenerova 17, Plzeň - Přednáškový sál E-centrum  
Cena: 1.700 Kč
Lektor:
Mgr. Jarmila Marta Šmardová - odborník na danou problematiku, bývalá projektová manažerka Czech POINTu na MV

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Vzdělávací program má za cíl seznámit úředníky komplexně s problematikou základních registrů. Podrobně bude vysvětlena stávající platná legislativa k základním registrům a spolu s ní budou objasněny všechny odborné termíny, Účastníci se dovědí, jaké existují cesty přístupu k základním registrům a jak využívat data při jejich každodenní prací na úřadě. Nedílnou součástí je praktická ukázka přístupu k základním registrům. Na konci školení by tak tedy měl mít úředník základní povědomí o nástroji základních registrů, co jejich zavedení znamená pro jeho práci a jak je při jeho práci na úřadě využívat a také jak se k základním registrům připojit.

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech a jeho terminologie
-  terminologie – referenční údaj, agendový informační systém atd.
-  obecné paragrafy zákona
-  správa základních registrů
-  registr obyvatel
-  registr osob
-  registr práv a povinností
-  registr územní a adresní identifikace

Přístup k základním registrům
-  popis základní architektury základních registrů
-  cesty přístupů k základním registrům
-  pomocí agendového informačního systém
-  pomocí datové schránky
-  pomocí CzechPOINT office

Dopady základních registrů do praxe
-  dopad základních registrů do praxe na úřadě
-  dopad na každodenní práci úředníka
-  praktické příklady u vybraných agend (matrika, stavební řízení, evidence obyvatel)

V rámci tématu bude řešena také aktuální problematika eGovermentu a dopad do fungování úřadu.

Bude probírána novela zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech a její dopady na úřady a práci se základními registry.

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.