Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Hodnocení, odměňování a motivace úředníků úřadů ÚSC v každodenní praxi
Kód akreditace: AK/VE-101/2018
Variabilní symbol: 223111612
Termín: 16.11.2023
Místo: ul. Novotného lávka 5, Praha - Přednáškový sál ČSVTS  
Cena: 2.590 Kč
Lektor:
Mgr. Jiří Moskala, MPA - odborník na danou problematiku

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + občerstvení

Program:

Cíle vzdělávacího programu: získání nových informací, informací o aktuálních změnách, prohlubování základních znalostí vyhovujících potřebám cílové skupiny a taktéž vhodně odpovídajících danému typu vzdělávání (průběžné vzdělávání) k problematice hodnocení úředníků a jejich odměňování, včetně problematiky motivace úředníků ÚSC.

Hodnocení úředníků

1/ Aplikace zákona o obcích v hodnocení a odměňování úředníků
Orgány ÚSC a jejich kompetence ve vztahu ke kontrolní činnosti a hodnocení úředníků
Orgány ÚSC a jejich kompetence ve vztahu k odměňování úředníků

2/ Aplikace zákoníku práce a zákona o úřednících ÚSC v hodnocení úředníků
Hodnocení a základní personální činnosti
Zákoník práce a hodnocení
Pracovní výkon a pracovní vlastnosti úředníka
Povinnosti vedoucího úředníka
Povinnosti úředníka dle par. 16 zákona o úřednících ÚSC
Vedoucí úředník jako hodnotitel
Příprava hodnocení a hodnotící rozhovor
Vnitřní předpisy k hodnocení

Odměňování a motivace úředníků  


Aplikace zákoníku práce a nařízení vlády č. 371/2017 o platových poměrech ve veřejných službách a správě

Zákoník práce a odměňování
Motivace úředníků
Stanovení platových podmínek
-          zařazování zaměstnanců do platových tříd a stupňů
-          osobní příplatek
-          odměny
Další možné benefity ve veřejné správě
-          péče o zaměstnance dle zákoníku práce
-          sociální fond
Vnitřní předpisy k odměňování a motivaci
Řešení praktických problémů z každodenní praxe
Diskuse

 

  •  Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR