Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Hlavní chyby v práci úředníka
Kód akreditace: AK/PV-385/2015
Variabilní symbol: 222062303
Termín: 23.06.2022
Místo: ul. Zkrácená 2703/84, Ostrava - Přednáškový sál hotelu Clarion  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
Mgr. Jiří Moskala, MPA - odborník na danou problematiku, tajemník městského úřadu

Časový rozvrh:

9:00 - 9:30 prezence
9:30 - 14:30 vlastní program včetně přestávek + občerstvení

Program:

Cílem vzdělávacího programu je prohloubit právní znalosti s důrazem i na aktualizaci příslušných právních norem, jakož i praktické dovednosti úředníků úřadů územně samosprávných celků České republiky potřebné ke kvalitnímu zabezpečování správních činností.

 

Úředník úřadu územně samosprávného celku – hlavní chyby a nedostatky v jeho znalostech a v jeho činnosti

 • Neznalost základních pojmů, které by úředník měl znát s ohledem na výkon správních činností, které vyplývají z právních předpisů jako je zákon o obcích a další (veřejná správa, ÚSC, obec ad.).
 • Neznalost postavení úředníka v rámci úřadu vyplývající ze zákona o obcích.
 • Hlavní chyby při dodržování povinností stanovených úředníkům základními právními předpisy a vnitřními předpisy-zákon o obcích, zákoník práce, zákon o střetu zájmů ad.
 • Neznalost povinností vyplývajících z par. 16 zákona o úřednících (rozbor povinností).
 • Neznalost systému prohlubování kvalifikace dle zákona o úřednících (jejich rozbor).
 • Diskuse k problematice a praktické příklady.

 

Úředník úřadu územně samosprávného celku a možné chyby v jeho chování a jednání

 • Podceňování potřeby rozvoje předpokladů nezbytných pro výkon práce dle zákoníku práce a zákona o úřednících (včetně problematiky vzdělávání).
 • Neuvědomění si skutečnosti, které faktory ovlivňují pracovní výkon úředníka.
 • Etické chování a jeho základy v etickém kodexu vlády ČR (usnesení vlády ČR).
 • Etické kodexy obcí a měst a jejich vliv na výkon správních činností.
 • Nedostatečná schopnost úředníka jednat s lidmi, komunikovat a řešit konflikty ve smyslu požadavků etického kodexu, správního řádu, ale i poznatků psychologie a sociologie.
 • Neznalost práv, které úředníkovi vyplývají ze zákoníku práce a zákona o úřednících v pracovněprávních záležitostech (pracovní smlouva, pracovní náplň, platový výměr ad.)
 • Diskuse k problematice a praktické příklady.
 • Závěr

 

 • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 

Akreditace: MVČR