Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Hlavní chyby v práci úředníka a jak se jim vyhnout
Kód akreditace: AK/PV-385/2015
Variabilní symbol: 221052702
Termín: 27.05.2021
Místo: ul. Novotného lávka 5, Praha - Přednáškový sál ČSVTS  
Cena: 2.200 Kč
Lektor:
Mgr. Jiří Moskala, MPA - odborník na danou problematiku, tajemník městského úřadu

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Cílem je prohloubit znalosti úředníků úřadů územně samosprávných celků potřebných ke kvalitnímu výkonu jejich práce.

 

 • Postavení úředníka v rámci úřadu a jeho povinnosti.
 • Hlavní chyby při dodržování povinností stanovených úředníkům základními právními předpisy a vnitřními předpisy.
 • Hlavní chyby při plnění zadaných úkolů.
 • Podceňování potřeby rozvoje předpokladů nezbytných pro výkon práce.
 • Neuvědomění si skutečnosti, které faktory ovlivňují pracovní výkon.
 • Nesprávné řízení pracovního času a podceňování nutnosti jeho plánování.
 • Nesprávné využívání volného času a neschopnost správně relaxovat.
 • Neschopnost jednat s lidmi, komunikovat a řešit konflikty.
 • Neschopnost správně relaxovat a bojovat se stresem.
 • Podceňování vlastní image.

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.