Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Fakturace v praxi
Kód akreditace: AK/PV-520/2015
Variabilní symbol: 224112102
Termín: 21.11.2024
Místo: ul. Novotného lávka 5, Praha - Přednáškový sál ČSVTS  
Cena: 2.590 Kč
Lektor:
Květoslava Novotná - účetní (certifikace QBÚ) a daňový poradce

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + občerstvení

Program:

Členění faktur na přijaté, vystavené a další, náležitosti,- oběh a schvalování


• Faktury došlé – evidence závazků, právně zaniklé závazky
• Faktury vystavené – evidence pohledávek, opravné položky k pohledávkám, odpis – účetní, daňový
• Zálohy, zálohové faktury, předfaktury, proformafaktury, faktury za hotové, problematika DPH
• Zákon o účetnictví, vyhláška a ČÚS
• Novinky v účetnictví, dani z příjmů a DPH ke dni konání semináře
• Faktury v kontrolním hlášení, vazba na přiznání k DPH, problémové okruhy – opravné doklady, reklamace, slevy apod.
• Fakturace na základě objednávek, zakázek, smluv podle občanského zákoníku (typy smluv)
• Forma listinná, elektronizace faktur
• Fakturace nájemného
• Přefakturace
• Splatnost faktur, promlčení, právní zánik, smluvní pokuty
• Úroky z prodlení  
• Poskytování slev, rabatů, skont, reklamace  - účtování
• Náležitosti faktur
- podle zákona o účetnictví
- podle zákona o DPH – druhy daňových dokladů, nové náležitosti a formy, záznamní povinnost, prokazování – auditní stopa, nespolehlivý plátce, ručení
- faktury v daňové evidenci
- obchodní listiny podle občanského zákoníku a další potřebné náležitosti
- faktury v cizí měně, zboží mezi plátci v EU, zahraniční faktury
• Aktuální pokyny, sdělení a informace GFŘ
• Implementace  Směrnice EU k DPH – oddíl Fakturace
• Upozornění na dopady na praxi v oblasti vystavování a účtování faktur – občanský zákoník,  zákon o obchodních korporacích, rejstříkový zákon, zákon o daních z příjmů, zákon o DPH, zákon o omezení plateb v hotovosti, zákon o ochraně osobních údajů - GDPR a další.

 

  • Dotazy, diskuse
  • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR