Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Evidence obyvatel
Kód akreditace: AK/PV-356/2015
Variabilní symbol: 8210907
Termín: 07.09.2021
Místo: Webinář -  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
Ing. Ján Janovíček - Dlouholetý odborný lektor akreditovaných vzdělávacích programů na úseku EO, OP, CD a dlouholetý praktik a odborník v problematice voleb, kontaktních míst CzechPOINT a v problematice územní identifikace adres a nemovitostí - RÚIAN.

Časový rozvrh:

9:00 - 14:00 vlastní program

Program:

Evidence obyvatel a volby v roce 2021 v praxi obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (pověřených obecních úřadů).

 

Cíl webináře:
Tento webinář má za cíl prohloubit a rozšířit znalosti zaměstnanců ohlašoven, a zaměstnanců obcí s rozšířenou působností (POÚ) na úseku evidence obyvatel v problematice správních činností v agendě evidence obyvatel ve vazbě na volby v roce 2021. Pozornost bude věnována vybraným praktickým činnostem na ohlašovnách a pověřených obecních úřadech v době přípravy voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a v průběhu jejich konání ve dnech 8. a 9. října 2021. Metodicky budou rozebrány všechny postupy obecních úřadů – ohlašoven v duchu platné legislativy i s ohledem na možné mimořádné opatření na území ČR. Součástí webináře bude krátká informace o připravovaném novém „Zákonu o správě voleb“. Samozřejmostí bude prostor na dotazy a individuální konzultace.


Obsah semináře:
1.    Platná legislativa

 • platná legislativa související s evidencí obyvatel, základními registry a volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
 • krátká rekapitulace posledních změn legislativy související s agendami EO, OP, CD.
 • krátká rekapitulace posledních změn volební legislativy.

2.    Připravovaná legislativa

 • Stručná informace o připravovaném „Zákonu o správě voleb“, který přinese zásadní změny v organizaci voleb a s tím související změny jednotlivých volebních zákonů.

3.    Vzájemné vazby zákona o evidenci obyvatel - základních registrů ROB a RUIAN a voleb v České republice

 • základní registr obyvatel (ROB) a agendový informační systém evidence obyvatel AISEO), jejich vzájemné vazby,
 • zapisování údajů o obyvatelích do AISEO a ROB, které slouží pro zařazení občana (obyvatele) do jednotlivých druhů seznamů voličů (oprávněných osob),
 • opravy nesprávných údajů a řešení údajů zpochybněných na žádost občana nebo na podnět příslušného úřadu, provádění šetření a vyřizování reklamací, součinnost jednotlivých úřadů,
 • základní registr územní identifikace adres a nemovitostí a vazby na EO a AISEO,
 • úkoly a činnostní role starosty, obecních úřadů a ohlašoven při vytváření a při změnách volebních okrsků,
 • kontrola správnosti adresních míst a provádění oprav nezařazených stavebních objektů a jejich adresních míst do jednotlivých volebních okrsků,

4.    Úkoly obecních úřadů a ohlašoven při všech druzích voleb

 • aktualizace vlastních (metropolitních) informačních systémů pro EO a pro volby, implementace změnových sestav, další možnosti průběžné aktualizace databáze (asynchronní načítávání změnových dat), provádění oprav nesprávných údajů,
 • tvorba a vedení seznamů voličů pro jednotlivé druhy voleb a příprava podkladů pro výpisy okrskovým volebním komisím (vyžádání seznamů voličů podle volebních okrsků ze základního registru obyvatel - ROB, jejich aktualizace, vyznačování překážek výkonu volebního práva, poznámek atd...),
 • ověřování osobních údajů o kandidátech a o voličích v ROB nebo v AISEO v době přípravy voleb a v jejich průběhu,
 • poskytování údajů ze stálého seznamu voličů na žádost obyvatele - voliče,
 • ochrana osobních údajů na úseku evidence obyvatel a voleb.
 • voličské průkazy, jejich vydávání, tiskopisy VP, evidence, distribuce a vyplňování,
 • součinnost při plnění dalších úkolů v době přípravy voleb dle časového harmonogramu,
 • zvláštnosti některých postupů při souběhu voleb a referenda,

5.    Vybrané praktické úkoly a postupy při zajišťování voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na úrovni ohlašoven a pověřených obecních úřadů (ORP)

 • základní údaje o volbách do PS Parlamentu ČR,
 • plnění úkolů volebními orgány v době přípravy a v průběhu voleb do PS Parlamentu ČR dle časového harmonogramu,
 • metodika sestavování seznamů voličů pro volby PS Parlamentu ČR,
 • zvláštnosti některých postupů obecních úřadů a pověřených obecních úřadů při přípravě voleb do PS Parlamentu ČR,
 • zvláštní způsoby hlasování ve volbách do PS v případě vyhlášení mimořádných opatření na území ČR,
 • aktuální metodiky a stanoviska Ministerstva vnitra k problematice voleb do PS Parlamentu ČR,
 • některé modelové situace v průběhu konání voleb do PS PČR a jejich řešení.

6.    Výměna zkušeností, diskuze, zodpovězení dotazů, individuální konzultace.

 • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu

 

 • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
 • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.
Akreditace: MVČR