Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Evidence obyvatel
Kód akreditace: AK/PV-356/2015
Variabilní symbol: 8210427
Termín: 27.04.2021
Místo: Webinář -  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
Bc. Andrea Gotthardová - 20 let praxe ve veřejné správě na úseku správních činností, evidence obyvatel, voleb, vidimace a legalizace. Praxe získána na obcích I., II., III. typu a na krajském úřadu.

Časový rozvrh:

9:00 - 14:00 vlastní program

Program:

Evidence obyvatel - Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a předpisy související

 • platná legislativa a základní pojmy související s evidencí obyvatel,
 • výkon státní správy na úseku evidence obyvatel, působnost jednotlivých úřadů,
 • údaje vedené o obyvatelích v základním registru obyvatel a v agendovém informačním systému evidence obyvatel,
 • zapisování údajů do registru obyvatel a do agendového informačního systému evidence obyvatel a jejich využívání,
 • evidence obyvatel a vazby na základní registr územní identifikace adres a nemovitostí,
 • kontrola a ověřování správnosti údajů, odstraňování nesprávných a zpochybněných údajů (reklamací), poskytování údajů z registru obyvatel, z agendového informačního systému evidence obyvatel a zprostředkování kontaktu,
 • vedení elektronické a manuální evidence obyvatel, uchovávání a archivace,
 • problematika trvalého pobytu občanů, vznik místa trvalého pobytu ze zákona a po nabytí státního občanství ČR a po ukončení pobytu v zahraničí,
 • ohlášení změny místa trvalého pobytu a úkony ohlašovny související s touto změnou,
 • ukončení trvalého pobytu občana na území ČR,
 • zrušení údaje o místě trvalého pobytu občana,
 • problematika adres pro doručování písemností, zápis, změny a zrušení v agendovém informačním systému,
 • rodná čísla,
 • ochrana osobních údajů na úseku evidence obyvatel,
 • přestupky a jiné správní delikty při vedení a využívání informačního systému evidence obyvatel,
 • evidence obyvatel a vazby na volby a referenda
  • platná legislativa související s volbami a konáním referenda,
  • tvorba a vedení seznamů voličů (oprávněných osob) pro jednotlivé druhy voleb a referenda, jejich aktualizace, vyznačování překážek výkonu volebního práva, poznámek a pořizování výpisů pro potřeby okrskových volebních komisí,
  • vytváření stálých volebních okrsků, jejich vymezení a možné úpravy,
  • vydávání voličských průkazů,
  • ověřování osobních údajů o kandidátech a voličích v ROB a v AISEO v době přípravy voleb a v jejich průběhu, úlohy ohlašoven při plnění úkolů v době přípravy a v průběhu voleb nebo referenda dle časového harmonogramu.

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu

 

 • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (apliakce ZOOM).
 • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.

 

 

Akreditace: MVČR