Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Evidence obyvatel v praxi ohlašoven
Kód akreditace: AK/PV-359/2015
Variabilní symbol: 224091901
Termín: 19.09.2024
Místo: ul. Husova 200/16, Brno - Přednáškový sál hotelu International  
Cena: 2.590 Kč
Lektor:
Ing. Bc. Ivana Kotrčová - vedoucí odboru správní agendy, zkušená odbornice a dlouholetý praktik v oblasti evidence obyvatel, základních registrů, volebního práva a spisové služby na úrovni obecního úřadu a úřadu s rozšířenou působností

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + občerstvení

Program:

Seminář je určen zaměstnancům obcí vykonávajícím agendu ohlašovny na všech typech úřadů. Cílem kurzu je aktualizovat, zkvalitnit a rozšířit znalosti agendy evidence obyvatel včetně propojení s dalšími souvisejícími agendami. To vše s důrazem na odbornou i formální stránku s ukázkami příkladů z praxe a jejich řešení.

 

Výkon státní správy na úseku evidence obyvatel podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění na úrovni ohlašoven

 

 • Platná legislativa a základní pojmy související s evidencí obyvatel
 • Postavení EO v systému Základních registrů
 • Základní registr obyvatel
 • Agendový informační systém evidence obyvatel (AISEO)
 • Informační systémy obcí a jejich vazba na Základní registry a AISEO
 • Správa evidence obyvatel ohlašovnou, zpracování a využívání údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel
 • Poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel
 • Trvalý pobyt obyvatel, jeho vznik, zánik a modelové situace při hlášení jeho změny občanem
 • Doručovací adresa
 • Zprostředkování kontaktu
 • CzechPoint@office – formuláře ohlašovny
 • Problematika rušení údaje o místu trvalého pobytu na návrh a z moci úřední
 • Změnové sestavy - formuláře, druhy výstupů, využití
 • Evidence obyvatel a vazby na základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí,
 • Evidence obyvatel a volby,
 • Ochrana osobních údajů na úseku evidence obyvatel.
 • Archivace
 • Správní poplatky
 • Diskuse

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR