Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Evidence obyvatel na úrovni malých obcí
Kód akreditace: AK/PV-359/2015
Variabilní symbol: 221042209
Termín: 22.04.2021
Místo: ul. Gutenbergova 126/3, Liberec - Přednáškový sál hotelu Clarion  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
Ing. Ivana Kotrčová - vedoucí odboru správní agendy, zkušená odbornice a dlouholetý praktik v oblasti evidence obyvatel, základních registrů, volebního práva a spisové služby na úrovni obecního úřadu a úřadu s rozšířenou působností

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Seminář je určen zaměstnancům obcí vykonávajícím agendu ohlašovny na všech typech úřadů. Cílem kurzu je aktualizovat, zkvalitnit a rozšířit znalosti agendy evidence obyvatel včetně propojení s dalšími souvisejícími agendami. To vše s důrazem na odbornou i formální stránku s ukázkami příkladů z praxe a jejich řešení.

 • Úvod
  • Věcná  a místní působnost výkonu státní správy na úseku evidence obyvatel
  • Formální stránka – hlavičkové papíry, razítka (náležitosti, užívání)
 • Praxe ohlašovny
  • Podmínky přihlášení trvalého pobytu
  • Povinnosti ohlašovny
  • Doručovací adresa
  • Manuální evidence přihlašovacích lístků
  • Využití formulářů v Czech Point
  • Změnové sestavy – formuláře, druhy výstupů, využití
  • Ukládání oznámení o uložení zásilek a výzev k převzetí doporučených zásilek včetně poučení na ohlašovnách
  • Obálky – způsoby doručení, obálky s dodejkami (bíla, modrá, červená)
  • Správní poplatky
 • Základní registry – postavení EO v systému Základních registrů
  • Informační systémy obcí a jejich vazba na Základní registry
  • Vazba ROB a RUIAN
  • Poskytování údajů z ROB
  • Agendový informační systém evidence obyvatel (AISEO) – zdroje, editor, uživatel
 • Poskytování údajů / potvrzování údajů
 • Užívání údajů obcí a obecním úřadem (seznamy dětí školám)
 • Volební seznamy a jejich vazba na volební okrsky  
 • Číslování budov a adresní místa ve volebních okrscích
  • Číslování budov - typy budov, druhy čísel, způsob přidělení
  • Žadatelé o čísla, podklady, doklad o přidělení čísla, označování budov tabulkami
  • Označování názvů ulic a veřejných prostranství v obci
  • Příslušnost pro zápis do RUIÁN

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu

 

Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.