Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Evidence obyvatel na úrovni malých obcí
Kód akreditace: AK/PV-359/2015
Variabilní symbol: 220060901
Termín: 09.06.2020
Místo: ul. Husova 200/16, Brno - Přednáškový sál hotelu International  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
Ing. Ivana Kotrčová - vedoucí odboru správní agendy, zkušená odbornice a dlouholetý praktik v oblasti evidence obyvatel, základních registrů, volebního práva a spisové služby na úrovni obecního úřadu a úřadu s rozšířenou působností

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Seminář je určen zaměstnancům obcí vykonávajícím agendu ohlašovny na všech typech úřadů. Cílem kurzu je aktualizovat, zkvalitnit a rozšířit znalosti agendy evidence obyvatel včetně propojení s dalšími souvisejícími agendami. To vše s důrazem na odbornou i formální stránku a s ukázkami příkladů z praxe a jejich řešení.

Úvod
•    Státní správy na úseku evidence obyvatel

Praxe ohlašovny
•    Podmínky přihlášení trvalého pobytu
•    Povinnosti ohlašovny
•    Doručovací adresa
•    Manuální evidence přihlašovacích lístků
•    Využití formulářů v Czech Point
•    Změnové sestavy – formuláře, druhy výstupů, využití
•    Ukládání oznámení o uložení zásilek a výzev k převzetí doporučených zásilek včetně poučení na ohlašovnách
•    Obálky – způsoby doručení, obálky s dodejkami (bíla, modrá, červená)
•    Správní poplatky

Základní registry – postavení EO v systému Základních registrů
•    Informační systémy obcí a jejich vazba na Základní registry
•    Vazba ROB a RUIAN
•    Poskytování údajů z ROB
•    Agendový informační systém evidence obyvatel (AISEO) – zdroje, editor, uživatel

Poskytování údajů / potvrzování údajů

Užívání údajů obcí a obecním úřadem (seznamy dětí školám)

Volební seznamy a jejich vazba na volební okrsky  

Číslování budov a adresní místa ve volebních okrscích
•    Číslování budov - typy budov, druhy čísel, způsob přidělení
•    Žadatelé o čísla, podklady, doklad o přidělení čísla, označování budov tabulkami
•    Označování názvů ulic a veřejných prostranství v obci
•    Příslušnost pro zápis do RUIÁN

Formální stránka – hlavičkové papíry, razítka (náležitosti, užívání)

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu

 

Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.