Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Etiketa úředníka veřejné správy v psaném, písemném i ústním projevu a nejen to… se zaměřením na etický kodex úředníka a normu ČSN 01 6910
Kód akreditace: AK/PV-230/2018
Variabilní symbol: 221032505
Termín: 25.03.2021
Místo: ul. Guldenerova 17, Plzeň - Přednáškový sál E-centrum  
Cena: 1.800 Kč
Lektor:
Ing. Vlasta Šormová - zkušená lektorka

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Předmět 1: komunikace a etiketa

Úvod do problematiky

Způsoby komunikace, aneb pro který způsob se rozhodnout a proč

Listovní tajemství, ochrana osobních údajů a hlavní zásady GDPR

Telefonování, aneb jak na to

Komunikace v rámci úřadu a zákon společenské významnosti – při zdravení, podávání ruky, představování, oslovování, tykání…

Předmět 2: Etický kodex úředníka a obecné zásady společenského chování

Etický kodex úředníka

Obecné zásady společenského chování

Etiketa v úřední praxi

Předmět 3: norma ČSN 01 6910 a písemná a elektronická komunikace

Norma ČSN 01 6910 – hlavní změny

E-maily a jejich úloha v úřední korespondenci, hlavní zásady psaní e-mailů

Jednotný vizuální styl

Hlavní zásady psaní a úpravy textu na PC

Úprava tabulek na PC

Směrnice k jednotné úpravě písemností

Hlavní chyby při úpravě písemností

Písemná komunikace – bloková úprava, oslovení, stylizace, pravopis …

Předmět 4: verbální a neverbální komunikace a etiketa

Neverbální komunikace

Verbální komunikace – vliv negativních emocí, aneb jak správně komunikovat

Chyby při komunikaci – zakázané věty

Dotazy

 

  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.