Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Etiketa úředníka – se zaměřením na Etický kodex úředníka, Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…
Kód akreditace: AK/PV-230/2018
Variabilní symbol: 224091003
Termín: 10.09.2024
Místo: ul. Zkrácená 2703/84, Ostrava - Přednáškový sál hotelu Clarion  
Cena: 2.590 Kč
Lektor:
Ing. Vlasta Šormová - zkušená lektorka

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + občerstvení

Program:

1.    Etický kodex úředníka; Etiketa v zaměstnání; Etiketa běžného života

2.    Způsoby komunikace, ústní, písemná, telefonování

3.    Základní pravidla písemné komunikace a e-maily

4.    Norma pro úpravu písemností ČSN 01 6910 (2014) a její použití v praxi

5.    Komunikace a elektronický podpis

6.    Verbální komunikace a neverbální komunikace

7.    Osobnostní předpoklady a nároky na úředníka veřejné správy

8.    Duševní hygiena, obrana proti stresu

9.    Správní a přestupkové řízení – legislativa

10.    Komunikace úředníka s klientem v problémových situacích v rámci přestupového/správního řízení

11.    Komunikace při vedení správního/přestupkového řízení

12.    Použití v praxi – jak by mělo probíhat správní/přestupkové řízení

13.    Dotazy

 

  • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 

Akreditace: MVČR