Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Ekonomické minimum pro asistenty/ky, administrativní pracovníky/ice
Kód akreditace: AK/PV-519/2015
Variabilní symbol: 220061611
Termín: 16.06.2020
Místo: ul. Husova 200/16, Brno - Přednáškový sál hotelu International  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
Květoslava Novotná - účetní (certifikace QBÚ) a daňový poradce

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:
 • Legislativní rámec pro účetnictví a daně
 • Přehled daní – daňová soustava ČR
 • Co musí obsahovat účetní a daňové doklady podle zákona o účetnictví, zákona o dani z přidané hodnoty, občanského zákoníku, živnostenského zákona a zákona o ochraně spotřebitele
 • Náležitosti podle zákona o EET – FIK, PKP, nový typ účetního a daňového dokladu, kdy doklad podle EET není dostačující
 • GDPR – ochrana osobních údajů na dokladech
 • Oběh dokladů v podniku, archivace, datové schránky, elektronizace
 • Vedení pokladny, ceniny, valutová pokladna, pokladní doklady, pokladní kniha
 • Cestovní příkazy a jejich vyúčtování, kniha jízd, platné sazby stravného, ceny PHM a základní náhrady
 • Fakturace, náležitosti faktur, DPH, elektronické vystavování a zasílání faktur
 • Inventarizace
 • Příprava podkladů pro zpracování finančního účetnictví, daní
 • Digitalizace, elektronizace, robotizace
 • Komunikace s účtárnou nebo externí účetní osobou (firmou)

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.