Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Efektivní vymáhání pohledávek
Kód akreditace: AK/PV-46/2016
Variabilní symbol: 219020701
Termín: 07.02.2019
Místo: ul. Husova 200/16, Brno - Přednáškový sál hotelu International  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
Mgr. Hana Kuncová - advokát

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

-       mimosoudní vymáhání pohledávek

-       promlčení pohledávek

-       zajištění vymáhaných pohledávek

-       vymáhání pohledávek prostřednictvím rozhodce

-       soudní vymáhání  pohledávek – nalézací řízení

-       věcná a místní příslušnost soudu

-       náležitosti žaloby

-       odpor/námitky

-       koncentrace řízení

-       platební rozkaz/elektronický platební rozkaz/směnečný platební rozkaz

-       Evropský platební rozkaz

-       exekuční titul

-       exekuce a výkon rozhodnutí

-       přeshraniční vymáhání pohledávek v rámci EU/mimo EU

-       Evropský exekuční titul

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.