Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Efektivní vymáhání pohledávek v soukromém právu
Kód akreditace: AK/PV-46/2016
Variabilní symbol: 220120822
Termín: 08.12.2020
Místo: ul. Novotného lávka 5, Praha - Přednáškový sál ČSVTS  
Cena: 2.200 Kč
Lektor:
Mgr. Hana Kuncová - advokát

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

-   mimosoudní vymáhání pohledávek

-   promlčení pohledávek

-   zajištění vymáhaných pohledávek

-   vymáhání pohledávek prostřednictvím rozhodce

-   soudní vymáhání  pohledávek – nalézací řízení

-   věcná a místní příslušnost soudu

-   náležitosti žaloby

-   odpor/námitky

-   koncentrace řízení

-   platební rozkaz/elektronický platební rozkaz/směnečný platební rozkaz

-   Evropský platební rozkaz

-   exekuční titul

-   exekuce a výkon rozhodnutí

-   přeshraniční vymáhání pohledávek v rámci EU/mimo EU

-   Evropský exekuční titul

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
  • Doporučujeme přinést platné ÚZ Občanský soudní řád
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.