Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Dvoudenní seminář: Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí v roce 2019 se zaměřením na problémy v běžné praxi pro nové plátce
Kód akreditace: AK/PV-301/2015
Variabilní symbol: 2190517
Termín: 17.05.2019 - 18.05.2019
Místo: ul. Rakovecká 1335/13, Brno - Přednáškový sál hotelu Rakovec  
Cena: 5.490 Kč
Lektor:
Ing. Štěpánka Pokorná - metodik DPH, Magistrát hl. m. Praha

Časový rozvrh:

16. 5. 2019

8:00 - 9:00 příjezd, ubytování, prezence (ubytování zajišťuje agentura)

9:00 - 18:00 vlastní program včetně přestávky + oběd

18:00 - 22:00 večeře

17. 5. 2019

9:00 - 13:00 vlastní program včetně přestávky + oběd

Program:

Seminář je určen pracovníkům měst a obcí, kteří se zabývají problematikou daně z přidané hodnoty.

 

 • obrat, registrace (nárok na odpočet daně při registraci), povinnosti plátce – daňová doloženost, přiznání, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení
 • činnost měst a obcí (ekonomická, jiná než ekonomická, veřejnoprávní, činnost za poplatky a dotace)
 • uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň, povinnost přiznat osvobození (poskytnutí služeb, převod práva, převod nemovitostí)
 • provozování a nájem sportovních a kulturních zařízení (tělocvičny, aquacentra, zimní stadiony, divadla, plesy, dětské dny…)
 • sociální programy měst a obcí (pečovatelské domy, domovy důchodců, rozvoz obědů, útulky pro zvířata, pohřební služby…)
 • jesle, školky, školy (příspěvkové organizace obce), obchodní společnosti obce - vztah obcí a těchto osob – nájem, vložení do správy, výpůjčka…
 • dodání a nájmy nemovitých věcí (funkční celek, stavební pozemek), sazby daně u výstavby a oprav nemovitostí
 • fakturace a přefakturace energií
 • uplatnění nároku na odpočet daně

           - podmínky

           - nárok na odpočet daně v poměrné a krácené výši - příklady 

           - úprava odpočtu daně - příklady

 • trvalé a dočasné režimy přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění (stavební práce, odpady, mobilní telefony, laptopy, dodání nemovitých věcí…)
 • případy, kdy hrozí registrace v jiných státech EU a možnosti, jak se těmto případům zákonně vyhnout
 • uplatnění daně u intrakomunitárních plnění – pořízení zboží a přijetí služeb z EU s místem plnění v tuzemsku (vybraná plnění, která se mohou týkat měst a obcí)
 • vybrané informace GFŘ, informace o vybraných uzavřených příspěvcích koordinačního výboru (GFŘ a Komora daňových poradců)
 • různé aktuální informace
 • dotazy, diskuse

 

Seminář je určen pracovníkům měst a obcí, kteří se zabývají problematikou daně z přidané hodnoty. Rozsahem bude určen nejen novým plátcům, ale i stávajícím, kteří si chtějí ověřit, zda při uplatňování daně z přidané hodnoty postupují správně.

Součástí výkladu budou i upozornění na problémy, které se mnou řešili účastníci seminářů v posledním období.

Výklad bude proveden formou příkladů z praxe, budeme se opírat o jednotlivé §§ - aby účastníci věděli, kde najdou oporu pro probírané případy.

 

Účastníci obdrží rozsáhlý materiál.

 

Vzhledem k tomu, že je seminář dvoudenní (akreditace na dva dny), bude dostatek prostoru na řešení dotazů a diskusi.

 

 •   Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu

 

Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.