Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Dvoudenní seminář: Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí
Kód akreditace: AK/PV-301/2015
Variabilní symbol: 2210129
Termín: 28.01.2021 - 29.01.2021
Místo: ul. Rakovecká 1335/13, Brno - Přednáškový sál hotelu Rakovec  
Cena: 5.990 Kč
Lektor:
Ing. Jaroslav Kozel - pracovník Finančního úřadu, odbor metodiky a výkonu daní

Časový rozvrh:

28. 1. 2021

8:00 - 9:00 příjezd, ubytování, prezence (ubytování zajišťuje agentura)

9:00 - 18:00 vlastní program včetně přestávky + oběd

18:00 - 22:00 večeře

29. 1. 2021

9:00 - 13:00 vlastní program včetně přestávky + oběd

Program:

Předmět 1: Daň z přidané hodnoty – obecná část

 • Subjekty daně – povinnost registrace, dobrovolní plátci, osoby mající zvláštní vztah k plátci.
 • Identifikované osoby
 • Zdaňovací období, podávání daňových přiznání, placení DPH.
 • Vymezení pojmů – zdanitelné plnění, zboží, služby, obrat, daň na vstupu, daň na výstupu, daňová povinnost, nadměrný odpočet, zvýšení daňové povinnosti, snížení daňové povinnosti, správce daně, osobní automobil, daňový doklad, finanční pronájem a další.
 • Místo plnění – u zboží a služeb.
 • Předmět daně – vymezení zdanitelného plnění, plnění, která nejsou zdanitelná.
 • Osvobození od daně – poštovní služby, rozhlasové a televizní vysílání, finanční činnosti, pojišťovnictví, převod staveb a pronájem pozemků a staveb, výchova a vzdělávání, sociální pomoc, loterie a jiné podobné hry, prodej podniku.
 • Určení dne přiznat daň u dodání zboží, poskytnutí služeb, převodu nemovitostí
 • Uskutečnění zdanitelného plnění – příklady uskutečněných zdanitelných plnění, povinnost uplatnit daň na výstupu a vést záznamy pro daňové účely, nárok na odpočet.
 • Daňové doklady – charakteristika a používání jednotlivých druhů daňových dokladů a jejich náležitosti.
 • Základ daně, sazby daně, opravy základu daně, opravy sazby daně – daňový dobropis, vrubopis, opravný daňový doklad.
 • Pokyny D ministerstva financí doplňující a upřesňující vybrané problémové oblasti.

 

Předmět 2: Odpočet daně

 • Nárok na odpočet daně – způsob uplatnění odpočtu, prokazování nároku na odpočet.
 • Vypořádání odpočtu daně, úpravy odpočtu daně, vyrovnání odpočtu daně
 • Příklady k uplatnění nároku na odpočet daně

 

Předmět 3: Speciální režimy uplatnění daně z přidané hodnoty

 • Režimy přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění – režimy trvalé a dočasné
 • Ručení příjemce zdanitelného plnění – nespolehlivý plátce, ručení za účet

 

Předmět 4: Uplatnění daně z přidané hodnoty ve vztahu k zahraničí

 • Přijetí zdanitelných plnění z EU – pořízení zboží, přijetí služeb
 • Povinnosti plátce při uskutečnění plnění se subjekty z EU, příklady výpočtu daně z přijatých plnění z EU, povinnost registrace
 • Uplatnění daně při dovozu a vývozu – dovoz, vývoz, vrácení daně při vývozu, poskytování služeb do zahraničí, mezinárodní přeprava – povinnosti plátce, příklady samovyměření daně při dovozu

 

 • Diskuze, zodpovězení dotazů                 
 • Účastníci obdrží akreditované osvědčení s časovou dotací 12 hodin
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.