Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Dvoudenní seminář: Uplatňování daně z přidané hodnoty se zaměřením na činnost měst a obcí ve vazbě na změny provedené v roce 2019 a problémy vyskytující se v běžné praxi - PŘELOŽENO Z 26. A 27. 9. 2019
Kód akreditace: AK/PV-301/2015
Variabilní symbol: 2190913
Termín: 12.09.2019 - 13.09.2019
Místo: ul. Rakovecká 1335/13, Brno - Přednáškový sál hotelu Rakovec  
Cena: 5.490 Kč
Lektor:
Květoslava Novotná - účetní (certifikace QBÚ) a daňový poradce
Ing. Dagmar Fitříková - daňový poradce se specializací na daň z přidané hodnoty s mnohaletou praxí ve státní správě na úseku DPH

Časový rozvrh:

12. 9. 2019

8:00 - 9:00 příjezd, ubytování, prezence (ubytování zajišťuje agentura)

9:00 - 18:00 vlastní program včetně přestávky + oběd

18:00 - 22:00 večeře

13. 9. 2019

9:00 - 13:00 vlastní program včetně přestávky + oběd

Program:

Seminář je určen pracovníkům měst a obcí, kteří se zabývají problematikou daně z přidané hodnoty.

 

 1. změny provedené jednotlivými zákony v průběhu roku 2019 a jejich dopad do praxe
 2. činnost měst a obcí (ekonomická, jiná než ekonomická, veřejnoprávní) – činnost za poplatky, pronájmy a převod práva, činnost související se sportem, kulturní činnost, sponzorské dary, výstavba kanalizace, sociální programy (domovy důchodců, pečovatelské domy…)
 3. dodání nemovitých věcí
 4. přeshraniční plnění, místo plnění a povinnost přiznat daň
 5. datum povinnosti přiznat daň u jednotlivých typů plnění
 6. nárok na odpočet daně, úprava a vyrovnání odpočtu daně (příklady)
 7. režim přenesení daňové povinnosti na odběratele v tuzemsku (trvalé, dočasné) – odpady, stavební práce, mobilní telefony, notebooky, nemovité věci…
 8. ručení příjemce zdanitelného plnění (nespolehlivý plátce, účet)
 9. aktuální informace GFŘ, koordinační výbor KDP…
 10. diskuse, dotazy, odpovědi

 

Vzhledem k tomu, že je seminář dvoudenní (akreditace na dva dny), bude dostatek prostoru na řešení dotazů a diskusi.

 

 •   Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu

 

Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.