Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Dvoudenní seminář: Slavnostní obřady v působnosti měst a obcí
Kód akreditace: AK/PV-442/2015
Variabilní symbol: 2190308
Termín: 07.03.2019 - 08.03.2019
Místo: Rakovecká 1335/13, Brno - Přednáškový sál hotelu Rakovec  
Cena: 5.490 Kč
Lektor:
Bc. Hana Kazimírská - vedoucí oddělení matriky - Magistrát města Opavy, lektorka, která se v oblasti matrik a státního občanství pohybuje téměř 20 let

Časový rozvrh:

7. 3. 2019

8:00 - 9:00 příjezd, ubytování, prezence (ubytování zajišťuje agentura)

9:00 - 20:00 vlastní program včetně přestávky + oběd

20:00 - 22:00 večeře

8. 3. 2019

9:00 - 15:00 vlastní program včetně přestávky + oběd

Program:

Školení je určeno pro úředníky územních samosprávných celků vykonávající správní činnosti na úseku matrik a státního občanství (matrikářky), pro osoby zajišťující slavnostní obřady a pro osoby, které jsou zákonem zmocněni k přijímání prohlášení o uzavření manželství (starostové, místostarostové a pověření členové zastupitelstva)
 
Školení je zaměřeno na propojení platné legislativy s praxí tak, aby zájmům snoubenců bylo vyhověno v souladu se zákonnou normou. (praktické příklady a zkušenosti)

Program:

Přehled právních předpisů souvisejících s uzavřením manželství a registrovaného partnerství

Vznik manželství: předoddavkové řízení, vznik manželství, definice manželství, doklady potřebné k uzavření manželství a jejich promíjení, forma a místo uzavření manželství

-          občanský sňatek
-          církevní sňatek
-          sňatek v nematriční obci
-          manželství uzavřené v cizině – příprava, důsledky – ZM Brno
-          příjmení po uzavření manželství
-          příjmení po rozvodu manželství

Příprava obřadu: výběr místa, místní šetření, povolení uzavřít manželství na jiném vhodném místě nebo v jinou dobu než stanovila rada města, poplatky

Etiketa: základní pravidla chování, oblékání a vystupování na veřejnosti

Další účastníci obřadu a jejich postavení: tlumočník, ceremoniář, fotograf, hudebník

Průběh obřadu: funkce ceremoniářky, matrikářky, ustavení a řazení snoubenců, svědků a svatebních hostů, tlumočník u obřadu, příchod oddávajícího, představování snoubenců a oddávajícího, výběr hudby, přerušení obřadu, ukončení obřadu a odchod z obřadní síně

Další prvky obřadu: přání snoubenců – přípitek, manželský slib, vstup do projevu oddávajícího jinou osobou

Jubilejní obřady a vítání občánků: forma, příprava a průběh obřadů

Diskuse

 

  • Účastníci obdrží osvědčení s časovou dotací 18 hodin
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.